رشد مغزی، جلوگیری از زوال عقل، تقویت حافظه و بهبود قدرت تمرکز از جمله فواید یادگیری زبای جدید است.

«دانستن زبان دوم مثل داشتن روح و روان دوم است» شارلمانی

قبلاً بار بر این بود که یادگیری زبان دوم باعث آشفتگی فکری میشود و بهتر است یک زبان را بخوبی آموخت و زحمت یادگیری زبان دوم را نکشید. حتی باور غلط و پوچی وجود داشت که یادگیری زبان دوم باعث دوگانگی شخصیت و شیزوفرنی میشود.

البته بعضی تحقیقات هم هستند که به ظاهر از مشکل ساز شدن یادگیری زبان دوم پشتیبانی میکنند. مثلاً این نکته که افراد دو یا چند زبانه شاید دایره لغات کوچکتری داشته باشند و دسترسی شان به لغات کند و آهسته است.

امروزه این باورهای غلط و معایب کوچک زیر سایه نتایج تحقیقات جدیدی قرار گرفته است که فواید فوق العاده روانشناخی یادگیری زبان دوم را ثابت میکنند. فوایدی بسیار مهمتر از توانایی آدرس پرسیدن در کشوری بیگانه!

  1. رشد مغزی

یکی از مهمترین فواید یادگیری زبان دوم، رشد مراکز زبانی در مغز است. هرچه بهتر زبان دوم را یاد بگیرید، این مراکز حیاتی هم بیشتر رشد میکنند (Mårtensson et al., 2012)

  1. پیشگیری از زوال عقلی

دوزبانه یا چند زبانه بودن باعث میشود افراد مستعد به آلزایمر حداقل پنج سال دیرتر دچار این بیماری بشوند (Craik et al., 2010). این فوق العاده است و هر تحقیق جدیدی که انجام میشود هم این نتایج را تایید میکند. جالب است بدانید که تاثیر مثبت یادگیری زبان جدید بر پیشگیری از آلزایمر، بیشتر از تمام داروهایی است که تابحال ساخته شده است.

  1. تقویت تواناییهای شنیداری

دو یا چند زبانه بودن باعث بهبود مهارتهای شنیداری میشود چون مغز باید برای تشخیص آواهای دو زبان، بهتر و دقیقتر کار کند. (Krizman et al., 2012)

  1. حساسیت بیشتر به زبان

نوزادانی که در خانه های چند زبانه هستند، میتوانند زبانهای جداگانه ای که تابحال نشنیده اند را تشخیص دهند (Werker & Sebastian-Galles, 2011).

یعنی اگر کودکی زبانهای فارسی و ترکی را در خانه شنیده باشد، میتواند اختلاف زبانهای انگلیسی و فرانسوی را هم تشخیص دهد. این هم یک مزیت دیگر دوزبانه بودن.

  1. تقویت حافظه

کودکانی که در محیطی دوزبانه بزرگ میشوند نسبت به کودکان یک زبانه حافظه قویتری دارند (Morales et al., 2013). درنتیجه در خواندن و درک مطلب، محاسبه ذهنی و بعضی از سایر مهارتهای اساسی بهتر هستند.

  1. بهتر بودن در انجام همزمان چندین کار

افراد دو یا چند زبانه سریعتر میتوانند از کاری به کار دیگر بروند و انعطاف شناختی بیشتری نشان میدهند و با شرایط جدیدی که پیش میاید راحتتر سازگار میشوند (Gold et al., 2013).

  1. تمرکز بیشتر

دوزبانه ها کنترل بیشتری روی تمرکزشان دارند و بهتر میتوانند حواس پرتی ها را دور کنند (Bialystok & Craik, 2010).

  1. دو برابر شدن فعالیت

شاید دلیل تقویت مهارتهای شناختی همچون تمرکز و چندکارگی بهتر به این دلیل باشد که افراد دوزبانه هر دو زبان را به صورت فعال و آماده بکار در ذهنشان دارند و باید هر لحظه تصمیم بگیرند که بهتر است به کدام زبان صحبت کنند (Francis, 1999). همین رفت و برگشت بین زبانها و فعالیت دائمی، از مزایای یادگیری زبان جدید است.

  1. نگاه از منظری دیگر

 

یادگیری یک زبان جدید باعث میشود نگرشتان به دنیا هم عوض شود. مثلاً در زبان ژاپنی برای آبی کمرنگ و پررنگ لغات متفاوتی وجود دارد و یادگیری زبان ژاپنی باعث میشود نسبت به رنگها دید جدیدی داشته باشید (Athanasopoulos et al., 2010).

  1. تقویت زبان اول

یادگیری زبان دوم دقت و توجه شما را به قوانین و ساختارهای زبانی جلب میکند و درنتیجه به زبان اولتان هم دقت بیشتری خواهید داشت و بهتر از آن استفاده خواهید کرد.

همچنانکه جفری ویلیانس گفته است: «تا وقتی حداقل دو زبان یاد نگرفته اید نمیتوانید یک زبان را بخوبی بفهمید»

علاوه بر این ده مزیتی که شمردیم، با یادگیری زبان دوم درواقع در فرهنگ آنها جذب خواهید شد و فرهنگ خودتان را از چشم دیگری خواهید دید و درمجموع واقعاً چیزی شبیه روح وروان دوم نصیبتان خواهد شد.

توجه داشته باشید بعضی از نکاتی که برشمردیم بیشتر در مورد کسانی صادق است که دو زبان را در کودکی آموخته اند ولی در مورد بزرگسالان هم چنان بیربط نیست.

آموزش زبان انگلیسی گلدفیش

 

منبع: http://www.spring.org.uk/2013/09/10-superb-psychological-advantages-of-learning-another-language.php

بیشتر