International Phonetic Alphabet که به اختصار IPA خوانده میشود، به یادگیری تلفظ صحیح تک تک لغات زبان انگلیسی کمک میکند. ولی اول باید خود این الفبا و نحوه بکارگیری اش را یاد بگیرید. توضیحات زیر را خوانده و ویدیو را هم ببینید.

درست است که الفبای انگلیسی فقط ۲۶ حرف است ولی بیش از ۴۰ صدای مختلف دارد. برای اینکه بتوانید زبان انگلیسی را بدون لهجه صحبت کنید، باید با تک تک این صداها و تلفظ دقیق شان آشنا باشید.

حالا میرسیم به این پرسش که چگونه میتوانید صداهای زبان انگلیسی را یاد بگیرید؟

سیستمی وجود دارد که از گروهی از علامت ها برای مشخص کردن هر صدا استفاده میکند. در این مقاله یاد میدهیم که هرکدام از این علامت ها چه صدایی را نشان میدهند و تلفظ صحیح آن صدا چگونه است. با این روش، صداها و آواهای واقعی زبان انگلیسی را یاد گرفته و تمرین خواهید کرد.

در اینجا باید بگوییم که در این مقاله فقط به تلفظ آمریکایی خواهیم پرداخت.

تعاریف

این سیستم علایم که گفتیم، نامش الفبای آوانگاری بین المللی است.  International Phonetic Alphabet که به اختصار IPA خوانده میشود.

آوانگاری (Phonetic) یعنی استفاده از علایم مخصوص برای نشان دادن آوای گفتار و از لغت یونانی phone به معنی صدا گرفته شده است.

حرف صدادار (Vowel) که به فارسی به آن مصوّت یا واکه هم میگویند، صدایی است که با خارج کردن هوا از دهانمان ایجاد میکنیم. حروف انگلیسی a ، e ، i ، o و u را حروف صدادار (vowels) میگوییم چون نشان دهنده صداهایی هستند که با خارج کردن هوا بدون هیچگونه سدی از دهان ایجاد میشوند. این را هم از لغت لاتین vox به معنی صدا (voice که بیشتر برای انسان بکار میرود) گرفته اند.

مصوت مرکب (Diphthong) که به آن واکه مرکب یا آواگروه یا همان دیفتانگ هم میگویند، درواقع یک حرف صدادار است که از تلفظِ پشت سرهمِ دو حرف صدادار تشکیل شده است. مثلاً حرف صداداری که در کلمه loud هست، یک مصوت مرکب است. این کلمه از لغت لاتین diphthongus به معنی دو صدا گرفته شده است.

حرف بیصدا (consonant) وقتیست که برای تولید صدا، سدی بر راه هوای بیرون آمده از گلو ایجاد میشود. مثلاً صدای حرف B وقتی ایجاد میشود که با لب هایمان جلوی هوا را میگیریم. بغیر از حروف صدادار، بقیه حروف الفبای انگلیسی حروف بیصدا هستند: b, c, d, f, g, h, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y, z.

ویدیوی زیر را ببینید تا استفاده از IPA را یاد بگیرید. همچنین مروری کوتاه دارد بر صداهایی که بعداً یاد خواهیم داد.

آموزش زبان انگلیسی گلدفیش

 

منبع: http://www.really-learn-english.com/english-pronunciation-lesson-01-IPA.html

 

بیشتر