وفق دادن متد آموزشی با زبان آموز نه وفق دادن زبان آموز با متد.

 

امروزه مدرسان حرفه ای زبان، پایه خوبی در مورد تکنیک های گوناگون و رویکردهای جدید آموزش زبان دارند و تاریخچه و سیر تکاملی روش های آموزش زبان را میدانند.

درواقع یک مدرس مدرن زبان، از روشها و رویکردهای مختلفی استفاده میکند و از هر روش، تکنیک هایی که موثر میداند را انتخاب کرده و طبق اهداف برنامه درسی به کار میگیرد.

این مدرسان به منظور تسهیل یادگیری زبان جدیدی که میاموزند، دروس را تهیه میکنند و به استفاده از یک متد خاص اکتفا نمیکنند.

بعضی نمونه ها:

برای تقویت دقت، روانی و توانایی های ارتباطی زبان آموز، استاد تمرین های کتبی و شفاهی مختلفی را طرح میکند.

اگر هدف از برنامه کلاسی، صحیح صحبت کردن باشد، استاد اشتباهات را بلافاصله گوشزد و تصحیح میکند ولی اگر بحث روان و سریع صحبت کردن باشد، اشتباهات شاگردان را بعداً گوشزد میکند.

استاد هر چهار توانایی زبانی را تقویت میکند: خواندن، نوشتن، شنیدن و حرف زدن.

برای بهبود تلفظهای شاگردان، استاد جملاتی را میگوید و از آنها میخواهد که تکرارش کنند.

استاد کمک میکند تا شاگردان بتوانند لغات و گرامری که در کلاس میاموزند را شخصی کرده و در خارج از کلاس هم از آنها استفاده کنند.

استاد میداند که یک برنامه آموزشی فقط شامل لغت و گرامر نیست و باید به اصطلاحات و عبارات عامیانه هم بپردازد.

استاد تمرینات هدایت شده ای به شاگردان میدهد تا با قوانین گرامری جدید آشنا شوند.

استاد گاهی مجبور به ترجمه میشود. فقط وقتی که هر دو زبان را به خوبی بلد باشد و مطمئن باشد که برای رساندن معنی لغت یا عبارت جدید، هیچ راه بهتری وجود ندارد. این مساله بخصوص در مورد آموزش مفاهیم انتزاعی بکار میرود.

استاد وظیفه دارد تا از منابع آموزشی گسترده ای استفاده کند تا دروس مناسب، مهیج و به درد بخوری فراهم کند.

غیر ممکن است که فقط با استفاده از یک متد بتوان به همه موضوعات رسید. درنتیجه مدرسان EFL حرفه ای از رویکردی به نام التقاط اصولی پیروی میکنند که در آن شاگردان تشویق میشوند که در فرایند یادگیری، آزاد و مستقل باشند.

البته هنوز هم بعضی از آموزشگاه ها و موسسات آموزشی ترجیح میدهند از متد خاصی استفاده کنند که معمولاً هم توسط خودشان طراحی شده است. اگرچه غالباً دلیل اصلی اینکار، تبلیغات و مسایل تجاری است نه دلایل فنی آموزشی.

راه پیشِ رو

نویسنده مورد احترام و استاد دانشگاه آمریکایی، داگلاس براون، برای یادگیری هرچه بهتر یک زبان، لیستی از ده فرمان مهم برای مدرسان و زبان آموزان ESL نوشته است:

برای استادبرای زبان آموز
موانع را برطرف کنیدنترسید
ریسک کردن را تشویق کنیددست بکار شوید
اعتماد به نفس ایجاد کنیدبه خودتان باور داشته باشید
انگیزه های درونی ایجاد کنیددم را غنیمت بشمارید
از یادگیری مشارکتی استفاده کنیدکار گروهی انجام دهید
از فرایندهای نیمکره راست مغز استفاده کنیددورنمای کلی را ببینید
سختگیر نباشیدآشفتگی و هرج و مرج را تحمل کنید
حدس و شهود درونی را تمرین کنیدبه حس هایتان گوش دهید
نتیجه گوشزد کردن هایتان را بررسی کنیدکاری کنید اشتباهات تان هم به دردتان بخورد
اهداف فردی تعیین کنیدهدفی برای خودتان مشخص کنید

 

این جدول از کتاب داگلاس براون به نام Principles of Language Learning & Teaching (Pearson Longman, 2001) برداشته شده است و توصیه هایی است به منظور افزایش حس استقلال و خودمختاری زبان آموز و تاکید بر اهمیت خودانگیختگی و ایجاد انگیزه و تحرک توسط خود زبان آموز.

در کشف و جستجوی هدایت شده، زبان آموز نباید از استاد انتظار داشته باشد که مثلاً با استفاده از روشی جادویی همه چیز را حاضر و آماده تحویلش دهد بلکه باید خودش مسئولیت یادگیری اش را بر عهده بگیرد و وارد گود شود.

منبع: http://blog.tjtaylor.net/method-principled-eclecticism/

 

بیشتر