زبان جدید، دنیای جدید

نحوه بیان یکی از نکات کوچکی است که می‌توانند صدای یک گوینده را خسته‌کننده، صدای گوینده یکدیگر را جذاب کنند. در حالی که هر دو نفر از واژگان یکسانی استفاده می‌کنند. نحوه بیان، جزئیاتی را به زبان انگلیسی اضافه می‌کند که فراتر از استفاده درست از کلمات مناسب و استفاده صحیح از ساختار دستور زبان است. نحوه بیان و آهنگ صدا به شما این امکان را می‌دهد تا با جملاتی کوتاه منظور خود را به درستی برسانیم.

بسیاری از زبان آموزان سعی می‌کنند تا با تقلید صدا و درک صحیح نحوه بیان را یاد بگیرند. آن‌ها با گوش دادن دقیق به انگلیسی‌زبان‌ها می‌توانند نحوه بیان را تقلید کنند؛ اما یادگیری صحیح نحوه بیان و آهنگ صدا به چیزی بیش از گوش دادن  نیاز دارد. نحوه بیان باید آموزش داده شود و اصلاح شود. در این مقاله روش‌های صحیح آموزش نحوه بیان و آهنگ صدا را بررسی می‌کنیم.

۱-  آهنگ افزایشی در برابر آهنگ کاهشی

اولین چیزی که زبان آموزان باید در رابطه با نحوه بیان بیاموزند، تفاوت بین آهنگ افزایشی و آهنگ  کاهشی است. برای نشان دادن تفاوت این دو روش‌های مختلفی وجود دارد. بهترین روش این است که جملات مختلف را با هر دو آهنگ بیان کنید و در رابطه با قصد و نیت سخنران با توجه به آهنگ صدا بحث کنید.

 

You’re John, aren’t you? (گوینده پاسخ را می‌داند و سؤال، حالتی تأکیدی دارد.)

 

You’re John, aren’t you? (گوینده مردد است.)

 

Isn’t that funny. (گوینده نظر خود را بیان می‌کند.)

 

Isn’t that funny?(گوینده به دنبال تائید است.)

تفاوت‌ها را با فلش نشان دهید و نحوه بیان هر جمله را  برای زبان آموزان تکرار کنید. سپس از زبان آموزان بخواهید تا جملات را در هر دو حالت بیان کنند. ممکن است در ابتدا آن‌ها متوجه تفاوت آهنگ صدا نشود و به نظر آن‌ها هر دو حالت یکسان باشد اما با تمرین زیاد آن‌ها متوجه تفاوت این دو خواهند شد بنابراین آن‌قدر جملات را  با آن‌ها تمرین کنید تا متوجه تفاوت این دو شوند.

  ۲- تمرکز بر افزایش آهنگ صدا

بسیاری از  زبان آموزان سؤالات و جملات را به صورت یکسان به پایان می‌رسانند و اغلب در هر دو حالت آهنگ خاصی شنیده نمی‌شود و هیچ افزایش آهنگ صدای در پایان آن‌ها ایجاد نمی‌کنند.

در برخی مواقع این افزایش آهنگ صدا در پایان جملات ضروری است تا گوینده بتواند منظور اصلی خود را برساند.  برای مثال، اگر فردی بخواهد از کسی عذرخواهی کند واژه sorry را به کار می‌برد؛ اما زمانی که بخواهد مخاطب او جمله‌ای که گفته را دوباره تکرار کنند به صورت sorry?  آن را بیان می‌کند.

در برخی مواقع تکرار زیاد ضروری است. در صورتی که زبان آموزان شما تفاوت این دو حالت را به صورت درست درک نکنند و نتوانند افزایش آهنگ صدا را به درستی در پایان جملات خود به کار ببرند، با آن‌ها تمرینات زیادی انجام دهید. زیاده‌روی در این مورد ضروری است تا زبان آموزان بتوانند با اعتماد به نفس بیشتری جملات را به کار بگیرند و آن‌ها را به صورت صحیح بیان کنند.

۳- از جملات کوتاه استفاده کنید

در ابتدای آموزش، بهترین راه برای آموزش نحوه بیان و آهنگ صدا به زبان‌آموزان تکرار و تمرین آهنگ افزایشی و آهنگ کاهشی به وسیله عبارات و جملات کوتاه است.  شنیدن و درک جملات کوتاه آسان‌تر است.

Sorry                     yes

 

Sorry?                    Yes

۴- ساختن عباراتی طولانی‌تر

یکی از بهترین روش‌ها برای آموزش آهنگ صدا به زبان‌آموزانی که در درک و بیان جملات طولانی‌تر مشکل دارند، این است که عبارات یک جمله را به صورت تکه‌تکه با آن‌ها تکرار کنید. در این روش بهتر است از آخرین کلمه جمله شروع کنید و به ترتیب کلمات قبل از آن را به جمله اضافه کنید و در هر مرحله آهنگ صدا را با زبان آموزان تمرین کنید تا در نهایت جمله کامل را بیان کنید. به مثال زیر توجه کنید:

Window?

 

Closing the window?

 

Mind closing the window?

 

Would you mind closing the window?

۵- تمرین درک قصد و نیت گوینده

نحوه بیان موجب می‌شود ما بتوانیم قصد و نیت گوینده را تشخیص دهیم. تغییر در آهنگ صدا نیت گوینده را متفاوت می‌کند. برای زبان آموزان خود، سؤالات و جملاتی را با  آهنگ صدای مختلف بیان کنید و از آن‌ها بخواهید تا قصد و نیت شما را تشخیص دهند. به مثال زیر توجه کنید:

جمله:

Isn’t it hot?

سؤال: آیا قصد من از بیان این جمله، سؤال کردن است یا منظور من نظر دادن در رابطه با هوا است؟

جمله:

 

Don’t you like coffee?

سؤال: آیا من از پاسخ این سؤال باخبر هستم یا قصدم از این پرسش، شگفت‌زدگی من در رابطه با پاسخ است؟

جمله:

You have to go?

سؤال: منظور من از این نحوه بیان چیست؟ (حالت شگفت‌زدگی در پرسش وجود دارد.)

۶- پاسخ‌های یک کلمه‌ای

یکی دیگر از روش‌های عالی تمرین آهنگ صدا، این است که از زبان آموزان خود بخواهید تا تنها با یک کلمه به موقعیت‌های مختلف پاسخ دهند. این روش به این علت مفید است که زبان آموزان باید با همان یک کلمه منظور خود را برسانند. برای اینکه این روش را بهتر متوجه شوید، به مثال زیر توجه کنید:

سؤال:

What do you say to a friend who’s just arrived late?

پاسخ زبان‌آموزان:

Student: Late.

سؤال:

Your friend has not arrived yet, but you’re not sure why. What do you say to your other friend?

پاسخ زبان‌آموزان:

Student: Late?

۷- آموزش به وسیله اشاره

سعی کنید آموزش خود را با بازی همراه کنید تا زبان‌آموزان در حین یادگیری فعالیت بیشتری داشته باشند. برای مثال، به هر زبان‌آموز کارتی بدهید که بر روی آن جمله‌ای نوشته باشد. با حرکات دست خود، آهنگ افزایشی و آهنگ کاهشی را به آن‌ها نشان دهید و از آن‌ها بخواهید تا جمله خود را با توجه به حرکت دست شما بیان کنند. برای بیان آهنگ افزایشی دست خود را به سمت بالا ببرید و برای بیان آهنگ کاهشی دست خود را پایین بیاورید.

مثال:

You won the lottery.

دست خود را پایین بیاورید.

You won the lottery?

دست خود را بالا ببرید.

در نهایت باید متذکر شویم که همه تمرین‌ها در صورتی موثر خواهند بود که زبان‌آموزان بتوانند تعاملاتی با سایر افراد برقرار کنند. آهنگ صدا یکی از مهم‌ترین و در عین حال سخت‌ترین بخش‌های آموزش زبان انگلیسی است. سعی کنید به درستی این بخش را به زبان‌آموزان خود آموزش دهید زیرا هنگام صحبت کردن، آهنگ صدا بر تعاملات تاثیر بسیار می‌گذارد.