گرامر زبان انگلیسی

گرامر زبان انگلیسی

صحبت از زبان و یادگیری آن که می‌شود، معمولا از گرامر به عنوان سخت‌ترین بخش زبان یاد می‌کنند. یادگیری گرامر زبان انگلیسی برای زبان آموزان و متقاضیان یادگیری زبان انگلیسی معضلی دائمی بوده است و شکایت آنان همیشه از سختی و پیچیدگی دستور زبان انگلیسی‌ست. حالا سوال اینجاست که آیا گرامر زبان انگلیسی واقعا پیچیده است؟
دستورزبان انگلیسی درست مانند خود زبان انگلیسی تغییرات زیادی به خود دیده است. در طی این فرآیند که بیش از ۱۴۰۰ سال به طول انجامیده است، دستور زبان انگلیسی که در ابتدا متکی بر صرف فعل‌های عجیب و غریب و قواعد نا متعارف بود در طول سالیان تبدیل شد به زبانی که صرف فعل و کلمات (بجز موارد معدودی) در آن تقریبا کنار گذاشته شده و قوانین دستوری ثابت دارد.
زبان انگلیسی نقش‌های دستوریِ مشابهی با زبان فارسی و بطور کل دیگر زبان‌های دنیا دارد، مانند اسم، فعل، صفت، حرف اضافه، قید و غیره. قوانین گرامری زبان انگلیسی، بر خلاف چیزی که تصور می‌شود، اصلا پیچیده نیست. به عنوان مثال، برای تبدیل “اسم”های مفرد به جمع، دو حالت بیشتر وجود ندارد: تعداد محدودی از اسامی بی قاعده هستند و شکل جمع آنها را باید به خاطر سپرد، و اکثر اسامی آن با گرفتن پسوند s و یا es تبدیل به جمع می‌شوند. جای هر چیزی مشخص است، اسامی (بر خلاف زبان فرانسه) مذکر و مونث ندارند، شکل بکار رفته ی فعل برای تمامی شخص‌ها، بجز سوم شخص مفرد یکسان است، نقش هر پیشوند و پسوندی در تغییر کلمات و ریشه‌ها بخوبی مشخص است و بطور کل چیز غیر قابل پیش بینی و متغیر با توجه به شرایط در مورد گرامر زبان انگلیسی وجود ندارد.
البته این را در نظر داشته باشید که بسته به اینکه زبان مادری شما چیست، درجه‌ی سختی گرامر زبان انگلیسی برای شما متفاوت خواهد بود. به عنوان مثل اگر زبان مادری شما ترکی‌ست، با گرامر زبان انگلیسی در مقایسه با یک فارس زبان احساس نزدیکی بیشتری خواهید کرد. این حالت در مورد فارسی زبانان در یادگیری گرامر زبان فرانسه نیز صدق می‌کند و این افراد گرامر زبان فرانسه را سخت نخواهند یافت.