کلمات فرانسه

بسیاری از زبان‌های دنیا، کلماتی دارند که دارای بیش از یک معنی است و زبان فرانسه هم از این قاعده مستثنی نیست. اگر در حال یادگیری زبان فرانسه در دوره‌های مختلف آموزشی باشید، حتما تا به‌حال نمونه‌های زیادی از این کلمات که چند معنای متفاوت دارند، یاد گرفته‌اید.

یاد گرفتن این کلمات و معنای متفاوت آنها، بسیار مهم است چون در غیر این‌صورت، به راحتی موقع صحبت کردن به زبان فرانسه، ممکن است دچار اشتباهات فاحشی شوید. این اشتباهات روی اعتمادبه‌نفس شما تاثیر منفی می‌گذارند. فهرست این کلمات، بی‌شمار است.

Un و Une، کلمات کوچکی که تفاوت‌های بزرگ ایجاد می‌کنند

کلمات فرانسوی زیادی وجود دارند که با قرار گرفتن حروف تعریف نکره‌ی متفاوت، معنای متفاوتی پیدا می‌کنند. حرف تعریف Un قبل از کلمات مذکر و حرف تعریف Une قبل از کلمات مونث قرار می‌گیرد. در حالی که یک کلمه ممکن است املای یکسانی داشته باشد، با قرار گرفتن حرف تعریف متفاوت، معنای متفاوتی پیدا می‌کند.

مثلا کلمه‌ی un tour به معنای «یک سفر» و کلمه‌ی une tour به معنای «یک برج» است.

یا کلمه‌ی Un livre به معنای «یک کتاب» و کلمه‌ی une livre یکی از واحدهای اندازه‌گیری جرم است.

مثال دیگری که در این مورد وجود دارد کلمه‌ی un manche به معنای «یک دسته» و une manche به معنای «آستین» است.

کلماتی با دو یا چند معنی

کلمات فرانسوی زیادی وجود دارند که بیش از یک معنی دارند و این معنای کلمات، با قرار گرفتن حرف تعریف یا با توجه به جنسیت آنها، تعیین نمی‌شود بلکه معنای آنها کاملا به محتوا بستگی دارد و فقط زمانی می‌توانید معنای دقیق‌شان را بفهمید که در یک جمله، مورد استفاده قرار بگیرند.

مثلا کلمه‌ی une feuille، هم به معنای «برگ درخت» و هم به معنای «ورق کاغذ» است.

بعضی از کلمات ممکن است در صورتی که به عنوان صفت استفاده شوند، معنای متفاوتی داشته باشند نسبت به زمانی که به عنوان اسم مورد استفاده قرار بگیرند.

مثلا کلمه‌ی Bon اگر به عنوان صفت استفاده شود، به معنای «خوب» است و اگر به عنوان اسم مورد استفاده قرار بگیرد، به معنای «کوپن» است. همین کلمه اگر در جایگاه قید استفاده شود، معنای دیگری دارد.

کلمات هم‌آوا (Homophones) در زبان فرانسه

کلمات هم‌آوا، کلماتی هستند که تلفظ مشابهی دارند ولی معنای متفاوت و احتمالا املای متفاوتی دارند. کلمات هم‌آوای زیادی در زبان فرانسه وجود دارد که برای زبان‌آموزان، مشکل ایجاد می‌کند.

مثلا کلمه‌ی Accro به معنای «معتاد» است. همین کلمه اگر یک c به انتهای آن اضافه شود، تلفظ آن تغییر نمی‌کند ولی معنای متفاوتی پیدا می‌کند. کلمه‌ی accroc به معنای «اشک» یا «لکه» است. هر دو کلمه، یکسان تلفظ می‌شوند.

دوستان دروغین یا کلمات مترادف‌نما (False Friends)

دوست دروغین یا کلمه‌ی مترادف‌نما به کلماتی در دو زبان مختلف می‌گویند که تلفظ مشابهی دارند اما معنی‌شان کاملا متفاوت است. مربی زبان فرانسه‌ی شما ممکن است از معادل فرانسوی آن یعنی faux amis استفاده کرده باشد و به شما هشدار داده باشد که مراقب این کلمات باشید.

مثلا کلمه‌ی attendre که یک فعل فرانسوی است را در نظر بگیرید. اگر به این کلمه با دانش انگلیسی خود نگاه کنید شاید فکر کنید معنایی مثل توجه کردن (attention) داشته باشد ولی کاملا در اشتباه هستید. این کلمه گرچه شبیه به فعل انگلیسی attend به نظر می‌رسد ولی در زبان فرانسه، به معنای «منتظر ماندن» است.

یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری یک زبان جدید، این است که دوستی پیدا کنید که آن زبان، زبان مادری‌اش باشد. چون این دوست می‌تواند اشتباهات شما را گوشزد کند، کلمات بیشتری به شما یاد دهد و کمک کند که تلفظ بهتری داشته باشید.