مکالمه انگلیسی

اگر قصد دارید زبان انگلیسی خود را تقویت کنید، سعی کنید بیشتر با دوستان و اطرافیان خود به این زبان مکالمه کنید. هیچ چیز به اندازه صحبت کردن و تمرین کردن با دیگران نمی‌تواند زبان شما را تقویت کند. صحبت کردن در یک محیط کنترل شده مانند کلاس درس نسبتا آسان است زیرا شما در آن محیط به تمرین واژگان و اصطلاحات پرداخته‌اید.

اما در دنیای بیرون، گفتگوها می‌توانند غیرقابل پیش‌بینی باشند و بسیاری از چیزها ناگهانی اتفاق بیافتد. مکالماتی که در کلاس انجام می‌دهید با افرادی است که دانششان هم سطح با شما است در صورتی که در دنیای بیرون از کلاس، افراد می‌توانند در سطوح مختلفی از دانش زبان انگلیسی قرار داشته باشند. ممکن است گاهی شما نتوانید صحبت‌های فرد دیگری را درک کنید و یا آن‌ها نتوانند متوجه حرف‌های شما شوند.

ممکن است شما در رابطه با موضوعی دشوار سخن بگویید و از کلمات تخصصی استفاده کنید و یا افراد دیگر از اصطلاحات و ضرب‌المثل‌های انگلیسی در صحبت‌هایشان استفاده کنند. در این مطلب سعی می‌کنیم تا راهکارهایی را برای این گونه زمان‌ها ارائه دهیم تا هرگاه به مشکلات ارتباطی برخوردید، بتوانید از آن‌ها استفاده کنید.

اگر کلمه‌ای را فراموش کردید:

گاهی ممکن است کلمه مناسب گفتگو را فراموش کنیم و یا نتوانیم کلمه مناسبی برای ادامه گفتگو پیدا کنیم. گاهی ممکن است در اثر استرس (برای مثال، سر جلسه امتحان)، کلمه صحیح را فراموش کنیم. نکته مهم در این لحظات این است که مکالمه را ادامه دهید و اجازه ندهید به این دلایل مکالمه قطع شود. اگر کلمه‌ای را نمی‌دانید سعی کنید واژه مترادف آن را به کار ببرید. تشریحش کنید و مثالی بزنید.

برای مثال، اگر واژه Mug را فراموش کردید، می‌توانید از روش‌های زیر برای بیان منظورتان استفاده کنید:

تعریف کردن:

“It’s something you can drink coffee from.”

“You can use it to drink coffee from.”

“It’s used for coffee.”

مثال زدن، تشریح کردن و توضیح دادن:

“It’s made of china. You use it for drinking coffee.”

“It’s bigger than a cup.”

به کار بردن مترادف:

“It’s like a cup, but bigger.”

“It’s similar to… (a cup).”

“It’s a kind of … (cup).”

اگر فردی منظور شما را به درستی متوجه نشد:

اگر فردی منظور شما را به درستی متوجه نشود کاملا از چهره‌اش مشخص است! به همین علت، اگر با چهره‌ای گنگ مواجه شدید از سؤالات زیر استفاده کنید:

“Do you know what I mean?”

“Sorry, have I lost you?”

یا از عبارات زیر استفاده کنید:

“Let me say that again”

“Let me put that another way.”

اگر چیزی برای گفتن ندارید:

یک مکالمه باید دوطرفه باشد، اگر همیشه شما در حال صحبت کردن باشید و یا زمانی برسد که دیگر چیزی برای گفتن نداشته باشید، ممکن است در صحبت کردن با دیگران دچار مشکل شوید.

اگر با این موارد رو به رو شدید سعی کنید با سؤالات و جملاتی مانند آن چه در ادامه برای شما به عنوان نمونه می‌آوریم، به مکالمه ادامه دهید:

“We tried out the new Chinese restaurant last night.”

“Did you?”

یا از عباراتی که مستقیما نظر فرد را می‌پرسد، استفاده کنید:

“What do you think?”

“what is your opinion?”

اگر نمی‌دانید مکالمه را چگونه پایان دهید:

بعضی از مکالمات باید کوتاه باشند. به عنوان مثال، هنگامی که کسی از شما آدرس می‌پرسد و یا از کسی آدرس می‌پرسید و یا در یک فروشگاه اطلاعاتی را از فردی سؤال می‌کنید. این موقعیت‌ها با سؤالات و پاسخ‌هایی کوتاه مانند Thank you و در جواب آن You’re welcome و یا Not at all، اتمام می‌یابند.

اما در سایر موقعیت‌ها ممکن است صحبت کردن بدون هدفی خاص ادامه پیدا کند و مکالمه با جملاتی مانند جملات زیر پایان یابد:

“I’d better get going”

“I think that’s my bus / train”