ریتم و استرس زبان انگلیسی

آهنگ و لحن کلمات انگلیسی ارتباط نزدیکی با الگوهای استرس در زبان انگلیسی دارد. شما در حین بیان جملات باید بدانید که کدام کلمه در جمله نیاز به تأکید دارد و به طور هم‌زمان باید بدانید که کدام هجاها در هر کلمه استرس دارند. سپس شما باید یاد بگیرید که چطور از هجاها و ریتم در کنار آهنگ و لحن در زبان انگلیسی استفاده کنید تا معنای دقیق جمله خود را منتقل کنید و ظرافت و احساس را به سخنرانی خود اضافه کنید.

ریتم زبان استرس‌ محور

زبان انگلیسی یک ریتم منظم دارد و همراه با لحن و صدای زبانی خاصی است که در اطراف هجاهای استرس‌دار سازمان‌دهی شده‌ است. زبان انگلیسی یک زبان مبتنی بر استرس است. این موضوع به این معنی است که زمان مساوی صرف بیان هر استرس در یک جمله می‌شود و در فواصل بین هجاهای استرس‌دار نیز زمان برابر وجود دارد. بدین ترتیب، هجاهای بدون استرس در طول جمله منقبض و کوتاه می‌شوند و به سرعت تلفظ می‌شوند تا متناسب با زمان‌بندی و ریتم جمله شوند.

هجاها و ریتم ضعیف

نکته‌ای که در بخش قبل بیان شد به این معنی است که هجاهای بدون استرس در زبان انگلیسی اغلب بسیار ضعیف به نظر می‌رسند و گاهی اوقات به ندرت شنیده می‌شوند. زبان‌شناسان معتقدند که این کلمات «شکل ضعیف» دارند، چون گوینده حروف صدادار را کاهش می‌دهد و به منظور رسیدن به کلمه مورد تأکید بعدی، به سرعت از روی کلمات ضعیف عبور می‌کند. سخنرانان این کار را برای حفظ اهمیت ریتم جملات انگلیسی انجام می‌دهند.

هجاها و ریتم موجود در این زبان جالب به نظر می‌رسند چون قابلیت انعطاف‌پذیری دارند. هجاهای بدون استرس می‌توانند برای پر کردن زمان بیشتر بین هجاهای استرس‌دار در زبان انگلیسی، گسترش یابند و در مدت زمان بیشتری تلفظ شوند. گوینده با استفاده از این روش می‌تواند ریتمی که درست و مورد انتظار شنونده است را ایجاد کند.

همچنین، اگر زمان کمی بین دو هجای استرس‌دار وجود داشته باشد، هجاهایی که در بین آن دو قرار دارند، می‌توانند کوتاه‌تر شوند. انبساط و انقباض هجاها به گونه‌ای اتفاق می‌افتند که ریتم کلی جمله ثابت و یکنواخت باقی بماند. این ریتم ثابت در این زبان برای حفظ آهنگ، صدا و لحن جملات در زبان انگلیسی ضروری است.

هجاهای بدون استرس همیشه سریع‌تر از هجاهای استرس‌دار‌ بیان می‌شوند، که به شنونده کمک می‌کند تا بتواند روی مهم‌ترین کلمات (کلمات استرس‌دار) تمرکز کند. این ریتم انگلیسی متمایز، واضح و آشکار به جای اینکه وابسته به هجاها باشد، موضوعی است که در مورد فاصله بین هجاها بحث می‌کند.

تمام فاصله‌ها بین هجاهای با طول یکسان در طول زمان یکسان اتفاق می‌افتند چون جمله‌های زبان انگلیسی استرس‌دار هستند. ریتم طبیعی این زبان با استفاده از این روش ایجاد می‌شود. همچنین این روش به شنوندگان بومی کمک می‌کند تا بتوانند این جملات را به سرعت درک کنند، حتی اگر نتوانند برخی از کلمات را بشنوند. شنونده نه تنها به سخنان فرد گوش می‌دهد بلکه به ریتم مورد انتظار و واضح و متمایز نیز آن‌ها گوش می‌دهد. موسیقی یا ملودی جملات باعث ایجاد درک عمیق در شنونده می‌شود.

ریتم انگلیسی برای گویشوران بومی

در حقیقت، گویشوران بومی انگلیسی چنان به ریتم زبان انگلیسی عادت دارند که صداهای ضعیف کلمات بدون استرس برای آن‌ها مشکل زبانی ایجاد نمی‌کنند. حتی اگر گویندگان انگلیسی همه کلمات بدون استرس را در یک جمله نشنیده باشند، آن‌ها هنوز هم می‌توانند کلمات گم‌شده را از ریتم کلی زبان انگلیسی حدس بزنند.

برای مثال در این جمله:

The cat sat on the mat while eating its favourite food

کلمات استرس‌دار پررنگ نوشته شده‌اند. «cat»، «mat» و «food» لغات تک سیلابه هستند بنابراین به راحتی تلفظ می‌شوند. لغت «eating» دو سیلابه است بنابراین شما باید بدانید که استرس بر روی هجای اول آن قرار می‌گیرد (eating). با این حال، قسمت انتهایی کلمه «ing» هنوز باید بیش از دیگر کلمات کم‌اهمیت موجود در جمله مورد تأکید قرار گیرد. رعایت کردن این موضوع باعث ایجاد ریتم منظم در زبان انگلیسی می‌شود.

مشکل ریتم در یادگیری زبان انگلیسی

گویندگان بومی زبان انگلیسی در یادگیری زبان‌های دیگر مشکل دارند چون به طور طبیعی می‌خواهند آهنگ انگلیسی خود را به زبان جدید اعمال کنند. این یک مشکل مشابه برای همه زبان‌آموزان است که قصد یادگیری زبان دوم دارند. با این حال، هر زبان ریتم مخصوص به خود را دارد که باید به همراه دستور زبان و واژگان یاد گرفته شود. فهمیدن آهنگ یک زبان، بخش مهمی از درک آن‌ توسط افراد بومی است و برای رسیدن به شیوایی در صحبت کردن لازم به نظر می‌رسد.

ریتم زبان انگلیسی رسمی

انواع مختلف زبان نیاز به استرس‌های مختلف در زبان انگلیسی دارند. زبان رسمی، مانند سخنرانی در مورد یک موضوع مهم، مانند سیاست، اغلب هجاهای استرس‌دار بیشتری دارد. این به این دلیل است که در یک سخنرانی رسمی و قدرتمند باید از لغات مهم استفاده کرد. گفتار غیر رسمی لغات استرس‌دار کمتری دارد چون در آن کلمات مهم کمتری وجود دارند.

یک مثال با زبان رسمی:

The whole country needs to take notice of the serious fall in literacy rates, which undermine educational standards.

این جمله حاوی بسیاری از کلمات استرس‌دار است زیرا قصد انتقال یک نکته و پیام جدی را به مخاطب دارد. هجاها در جمله دارای فواصل مساوی هستند و فاصله‌های بین هجاهای استرس‌دار نیز به اندازه همان طول هستند. این موضوع به این معنی است که کلمات «needs to»، «of the» و «which» در هنگام بیان جمله، در مدت زمان یکسانی تلفظ می‌شوند. این جریان برای همه قسمت‌های بی‌اهمیت در جمله صادق است ولو اینکه «which» و «in» دارای یک هجا هستند و بقیه لغات دو سیلابه هستند.

ریتم زبان انگلیسی غیر رسمی

مثال دیگر از استرس کلمه و اهمیت کلمه در جمله با زبان غیر رسمی:

This is the television program that taught us how to make the best cakes for summer.

استرس جمله بر روی لغات «television program»، «taught»، «cakes» و «summer» است. کلمات دیگر باید متناسب با آهنگ جمله تلفظ شوند، که بر پایه محل قرارگیری هجاهای استرس‌دار تلفظ می‌شوند.

در اینجا الگوی استرس که در زبان انگلیسی بریتیش استفاده می‌شود را می‌بینید، که در آن O یک هجای استرس‌دار است و – یک هجای بدون استرس یا ضعیف است:

O –/– O —/- O —/— O/ – O –

This is the / television program / that taught us how to / make the best cakes / for summer.

ریتم ارتباط مستقیمی با استرس و لحن دارد. زبان‌آموزان انگلیسی باید با تمام این جنبه‌های این زبان آشنا شوند تا بتوانند به سطوح بالا در شیوایی در صحبت کردن به زبان انگلیسی برسند. به طور کلی، استرس، ریتم و آهنگ، از جمله مهم‌ترین اجزای ضروری در تلفظ انگلیسی خوب محسوب می‌شوند. یادگیری در مورد ریتم انگلیسی می‌تواند واقعا بخش جالب از یادگیری زبان انگلیسی باشد، زیرا این بخشی از زبان است که می‌تواند به سطح زندگی شخصی فرد وارد شود و فرد می‌تواند شخصیت خود را با زبان دوم به بقیه نشان دهد.

هنگامی که زبان‌آموزان شروع به درک ارتباط بین صداها می‌کنند و می‌توانند ریتم زبان انگلیسی را با موفقیت در جملات مختلف تکرار کنند، متوجه می‌شوند که گویشوران بومی خیلی سریع‌تر منظور آن‌ها را درک می‌کنند. این اتفاق انگیزه شما را افزایش می‌دهد چون شما می‌توانید افزایش و بهبود شیوایی خود در صحبت کردن را احساس کنید. این یک خبر عالی برای مهارت‌های کلامی شما است چون شما توانسته‌اید احساسات خود را در حین صحبت کردن با به کار بردن ریتم به شنونده منتقل کنید. به بیان دیگر می‌توان گفت که ریتم انگلیسی در قلب این زبان نهفته است.