تلفظ

نیم‌صامت‌ها (Semi-Consonants): حروفی بین صامت و مصوت

صداهایی در زبان وجود دارند که در واقع بین صامت و مصوت قرار می‌گیرند یعنی هم حرف صدادار هستند و هم بی‌صدا. البته این صداها، صداهایی جدید نیستند و شبیه آن را در زبان انگلیسی دیده‌اید مثلا w و y ولی تلفظ آنها مهم است.

صدای ou در کلمه‌ی oui

مثال‌های دیگر:

oui,  Louis,  fouet

این صدا درست مثل صدای w تلفظ می‌شود. اگر این ترکیب در جلوی یک حرف صدادار دیگر قرار بگیرد، ou دقیقا مثل w تلفظ می‌شود.

صدای ui در کلمه‌ی huit

مثال‌های دیگر:

Huit , nuit , puits

این صدا، یکی دیگر از صداهای چالش‌برانگیز زبان فرانسه است. برای تلفظ این صدا، باید ابتدا صدای u فرانسوی را تلفظ کنید سپس به دنبال آن صدای w را ادا کنید ولی زبان‌تان باید جلوی دهان باقی بماند. این صدا را با تمرین کردن یاد می‌گیرید.

حروف بی‌صدا را چطور تلفظ کنیم؟

برای انگلیسی‌زبان‌ها، در تلفظ حروف بی‌صدا، دو چالش وجود دارد؛ یکی حرف r در زبان فرانسه و دیگری حروف بی‌صدای خاموش. سایر حروف، تلفظ‌های مشابهی با زبان انگلیسی دارند.

قبل از شروع

قبل از اینکه این مبحث را شروع کنیم، بهتر است این دو نکته را به خاطر بسپارید تا یادگرفتن بقیه‌ی نکات، برایتان راحت‌تر شود:

۱. برخلاف زبان ایتالیایی، در زبان فرانسه وقتی دو حرف بی‌صدا در کنار هم قرار بگیرند، مثلا tt یا ss، همیشه به شکل یک حرف صدادار تلفظ می‌شوند و هیچ تاکید و تشدیدی روی حرف، ایجاد نمی‌شود.

۲. در زبان انگلیسی، حروف بی‌صدایی مثل p، t و k از حلق ادا می‌شوند در صورتی که در زبان فرانسوی چنین حروفی نداریم. به همین دلیل است که فرانسوی‌ها معمولا کلماتی مثل happy را به شکل appy ادا می‌کنند.

ابتدا از حروف و صداهای راحت‌تر شروع می‌کنیم:

حروف تکی یا منفرد

حروفی که در ادامه عنوان می‌کنیم، از نظر تلفظ با زبان انگلیسی هیچ تفاوتی ندارند بنابراین در مورد آنها توضیح اضافه نمی‌دهیم. این حروف، عبارت‌اند از:

b, d, f, m, n, v, w, x, y, z

برای سایر حروف بی‌صدا، تلفظ‌های مختلفی در کانتکست‌های مختلف وجود دارد.

از حروف سخت‌تر شروع می‌کنیم:

حرف c در کلماتی مثل café یا cinema

اگر حرف c قبل از حروف زیر قرار بگیرد با صدای k تلفظ می‌شود:

a, o, u, ou, an, on

اگر قبل از حروف زیر قرار بگیرد، با صدای s تلفظ می‌شود:

e, i, in, en

مثال ۱: حرف c در café

Lulu préfère le thé au café

(لولو چای را به قهوه ترجیح می‌دهد.)

مثال ۲: حرف c در کلمه‌ی cinema

Nous allons au cinema

(ما به سینما می‌رویم.)

حرف ç یا c سدیل (c cédille)

این کلمات را در نظر بگیرید:

garçon, glaçon, ça

این حرف همواره با صدای s تلفظ می‌شود حتی اگر بعد از آن حروف a، o و… بیاید.

مثال: Oui, ça va

(بله. من خوبم.)

حرف g در کلمات garcon یا giraffe

قانونی که در مورد حرف c گفتیم در مورد این حرف هم وجود دارد. حرف g اگر قبل از u، a، o، ou، on و an قرار بگیرد صدای «گ» و اگر قبل از حروف in، en، I و e قرار بگیرد صدای «ژ» می‌دهد.

مثال:

garçon, gourmet, giraffe, géant

مثال ۱: Elle regarde la television

(او تلویزیون می‌بیند.)

نکته: حرف g در ترکیب g + u صدای «گ» می‌دهد:

gui, guet, guillotine

مثال ۲:

Je suis allergique

(من آلرژی دارم.)

حرف h

این حرف در زبان فرانسه تلفظ نمی‌شود. مثال:

Hâche, hachis parmentier, haute couture

حرف j در عبارت joie de vivre

این حرف در زبان فرنسه با صدای «ژ» تلفظ می‌شود.

حرف q در کلمه‌ی bouquet

این حرف از نظر املایی، درست مثل زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. یعنی معمولا همیشه همراه با حرف u می‌آید:

bouquet, quête, roquette

این حرف در زبان فرانسه با صدای «ک» تلفظ می‌شود.

دو استنثا در مورد الای این حرف وجود دارد ولی تلفظ آنها یکسان است:

Qatar, coq

حرف r

این حرف، سخت‌ترین تلفظ را در زبان فرانسه دارد به خصوص برای انگلیسی‌زبان‌ها که اصلا این حرف را در زبان خود ندارند. البته اگر با زبان آلمانی استاندارد آشنا باشید، تلفظ این حرف را بلدید.

اگر قرقره کردن را بلد باشید، می‌توانید چیزی را با انتهای دهان خود یعنی با زبان کوچک، نگه دارید. آن چیزی که باعث تمایز این حرف از سایر حروف می‌شود، نحوه‌ی تلفظ آن است که با زبان کوچک انجام می‌شود. این دقیقا همان صدایی است که موقع قرقره کردن می‌شنوید.

حرف s در کلمه‌ی miserable

قبلا یاد گرفته‌اید که حرف s چطور تلفظ می‌شود. در این مورد، فقط استثنائات این حرف را اشاره می‌کنیم.

مثال‌های زیر را در نظر بگیرید:

laser, phrase, miserable

Je n’écoute pas de musique

(من موسیقی گوش نمی‌کنم.)

این حرف وقتی بین دو حرف صدادار قرار بگیرد، مثلا در این مثال‌هایی که دیدید، با صدای «ز» تلفظ می‌شود. البته در طورتی که دو حرف s در کنار هم باشند، با صدای «س» تلفظ می‌شود.

ترکیب حروف

قبلا هم گفتیم که در زبان فرانسه، تعداد صداها بیشتر از تعداد حروف الفبا است. در واقع شما باید صدای ترکیب حروف الفبا را نیز یاد بگیرید. البته نگران نباشید، تعداد این حروف ترکیبی زیاد نیست.

حروف ch در کلمه‌ی champagne

این حرف در زبان فرانسه با صدای «ش» تلفظ می‌شود. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید:

champagne, Chanel, chauffeur

حرف gn در کلمه‌ی Cologne

این صدا هم یکی دیگر از صداهای سخت در زبان فرانسه است و به شکل «نْیْ» تلفظ می‌شود. مثال:

Cologne, montagne, agneau

در واقع این صدا ترکیبی از صداهای n و y است در کلمه‌ی انگلیسی canyon.

اشتباهات رایج در تلفظ حروف بی‌صدا

تلفظ زبان فرانسوی، کار راحتی نیست. مگر اینکه علائم بین‌المللی فونتیک را بشناسید. در ادامه تعدادی از رایج‌ترین اشتباهات تلفظ انگلیسی‌زبان‌ها هنگام تلفظ حروف زبان فرانسه را عنوان می‌کنیم شاید شما هم دچار این اشتباهات شوید:

اشتباه اول: تلفظ حروف p، t و  k

این حروف در زبان انگلیسی، حلقی هستند یعنی بعد از تلفظ آنها، صدای ملایم  h در انتها به گوش می‌رسد. باید یاد بگیرید که این حروف در زبان فرانسه، حلقی تلفظ نمی‌شوند.

اشتباه دوم: L در انتهای کلمه

در زبان انگلیسی، تلفظ حرف L اگر در ابتدا، میانه و آخر کلمه باشد، متفاوت است. در واقع تلفظ حرف L در کلمه‌ای مثل leaf با تلفظ آن در کلمه‌ی feel متفاوت است.

ولی در زبان فرانسه، این حرف همیشه یکسان تلفظ می‌شود درست مثل زمانی که در ابتدای کلمات انگلیسی قرار دارد.

مثال:

Chanel, belle, elle

اشتباه سوم: حروف صامت d”, “p”, “s”, “t”, “x”

چرا اغلب اوقات در انتهای کلمات فرانسوی، حرف e صامت وجود دارد؟ غالبا به این دلیل است که بدون این حرف، حروف d، p، s، t و x، تلفظ نمی‌شوند. مثال‌های زیر را در نظر بگیرید که حرف انتهایی آنها تلفظ نمی‌شود:

Grand , coup, ras, pot, faux

همین کلمات اگر با یک حرف e صامت تمام شوند:

Grande , coupe, (il) rase, pote , fausse

استثنائات حروف صامت

حروف صامت هم استثنائات زیادی دارند. این استثنائات را باید حفظ کنید و حتی بعضی از آنها شامل قواعد گرامری هم می‌شوند. از آنجایی که تعداد آنها بسیار زیاد است، در این مقاله به آن نمی‌پردازیم.

تلفظ زبان فرانسه، در سطح عبارت‌ها و جملات

بعد از بررسی حروف الفبا و صداها، به سراغ جملات می‌رویم. البته تلفظ کلمات را فراموش نکرده‌ایم، ولی بعدا به آن می‌پردازیم.

قوانین استرس یا تاکید حروف

استرس در زبان فرانسه به چه معناست؟

استرس یا تاکید کلمات مختص زبان فرانسه نیست و حتما با آن آشنایی دارید. استرس، در واقع تاکیدی است که هنگام تلفظ روی بعضی از بخش‌های کلمه ایجاد می‌شود. در زبان فرانسوی، چندین فاکتور در ایجاد استرس و تشخیص آن نقش دارند که یکی از آنها را باید بدانید: طول سیلاب یا بخش. سیلاب‌های استرس‌دار، کمی‌ بلند‌تر هستند.

استرس کلمات و جملات

همانطور که می‌دانید، استرس کلمات در زبان فرانسه زیاد مشهور نیست. برای روشن شدن این موضوع، این مثال‌ها را در نظر بگیرید.

این کلمات را به طور جداگانه در نظر بگیرید:

Buvait , café, beurre

استرس همیشه روی سیلاب آخر است. حالا این جمله را که با همان کلمات ساخته شده در نظر بگیرید:

Elle buvait du café au beurre

استرس در این جمله هم در سیلاب آخر است ولی در واقع به تک تک کلمات تخصیص داده نمی‌شود ولی در انتهای جمله، تاکید وجود دارد. در واقع می‌توان گفت که در زبان فرانسه، استرس همیشه روی آخرین بخش از جمله است.

چطور تلفظ می‌شود؟

همه‌ی سیلاب‌های موجود در جمله با شدت و طول یکسان ادا می‌شوند غیر از سیلاب آخر که استرس روی آن قرار دارد.

آهنگ: چطور جملات را با لحن صحیح ادا کنیم؟

برخلاف زبان چینی و سایر زبان‌های مشابه، در زبان فرانسه، در سطح کلمات، لحن و آهنگ وجود ندارد. ولی در سطح عبارت‌ها و جملات، بسیار ضروری است که لحن درست را تشخیص دهید و آن را به درستی ادا کنید اگر می‌خواهید منظورتان را به درستی متوجه شوند.

احتمالا قبلا در مورد لحن کلام در زبان فرانسه شنیده‌اید. در جملات پرسشی، لحن کلام بالا می‌رود و در جملات خبری، لحن کلام پایین می‌رود. این نکته در خیلی از زبان‌ها وجود دارد. ولی در ادامه، نکات آن را مطرح می‌کنیم تا تغییر لحن را به طور حدسی، انجام ندهید.

لحن خبری

جمله‌ی خبری جمله‌ای است که در آن، گوینده، یک واقعیت یا خبر را منتقل می‌کند. دو الگوی لحن متفاوت برای جمله‌های خبری وجود دارد که به خود جمله بستگی دارد.

مثال اول: عبارات کوتاه

Tu es très amiable

در این جمله لحن کلام در آخرین سیلاب، پایین می‌رود.

مثال دوم: عبارات بلند

Ces chaises ne sont pas belles mais elles sont confortables

احتمالا با این دو مثال، تفاوت لحن در دو جمله را متوجه شده‌اید و حتما به وجود دو استرس در جمله پی برده‌اید چون این عبارت در واقع ترکیبی از دو جمله است که با کلمه‌ی mais از هم جدا شده‌اند.

 

این جمله را در نظر بگیرید:

Le restaurant ouvre habituellement à huit heures du matin

در این جمله باز هم لحن کلام تغییر می‌کند و ابتدا بالا می‌رود و سپس پایین می‌آید.

 لحن پرسشی

در زبان فرانسه، روش‌های مختلفی برای پرسیدن سوال وجود دارد. هر کدام از این روش‌ها، الگوی خاصی در لحن و آهنگ کلام دارند.

کلمات پرسشی

در زبان فرانسه، گاهی جملات پرسشی با ضمیرهای پرسشی ساخته می‌شوند که عبارت‌اند از:

Pourquoi , qui , comment , quell , où  و…

لحن بالارونده یا افزایشی در آخرین سیلاب کلمه‌ی پرسشی تلفظ می‌شود. مثل این عبارت:

Comment t’appelles-tu ?

سوالات بله و خیر

دسته‌ای از سوالات که جواب بله یا خیر دارند، دارای لحن متفاوتی هستند.

درست مثل جمله‌های خبری، این جمله‌ها نیز لحن نزولی در سیلاب آخر دارند.

مثال: As-tu vu Ashley ?

بعضی سوالات با کلمه‌ی est-ce que آغاز می‌شوند. برای این سوالات نیز الگوی مشابهی برای لحن جمله استفاده می‌شود:

Est-ce que le train arrive ?

لحن امری و تعجبی

در جملات امری و تعجبی نیز، لحن کلام به همین ترتیب است. ویژگی بارز آنها، لحن نزولی تند است.

مثال ۱: C’est délicieux!

در این جمله، لحن کلام ناگهان در سیلاب آخر، پایین می‌رود.

مثال ۲: Tu es plein d’énergie ce matin !

این عبارت، بلندتر است ولی لحن مشابه عبارت بالا دارد. در جملات امری هم، لحن نزولی در سیلاب آخر وجود دارد.

مثال ۳: A l’aide !