زبان فرانسه۰

هر زبان‌آموز زبان فرانسه بارها در شرایطی قرار گرفته است که جنسیت اسامی مختلف را باید حدس بزند. برای تشخیص جنسیت دقیق کلمات باید به فرهنگ لغت مراجعه کرد. احتمالا مربی شما به شما گفته که تنها راه یادگیری جنسیت اسم های فرانسوی این است که آنها را حفظ کنید.

البته روش‌هایی وجود دارد که از طریق آن می‌توانید جنسیت اسامی را حدس بزنید ولی این روش‌ها استثناء هم دارند ولی در بیشتر مواقع، درست از آب در می‌آیند.

همانطور که گفتیم در بیشتر مواقع، این قوانین قابل استفاده است و همانطور که می‌دانید، زبان فرانسه استثنائات زیادی دارد. در واقع، روش‌هایی که در این مقاله یاد می‌گیرید، مصون از اشتباه نیستند. بنابراین استثنائات آن را باید خوب یاد بگیرید.

از آنجایی که قوانین، بیشتر از استثنائات است، یادگیری این روش‌ها می‌تواند کمک زیادی در جهت تشخیص جنسیت اسامی در زبان فرانسه باشد. تقریبا در ۸۰ درصد مواقع می‌توانید خودتان با این روش‌ها، جنسیت اسم‌ها را حدس بزنید.

چرا باید جنسیت اسامی را یاد بگیرید؟

اگر زبان‌آموز مبتدی باشید حتما این سوال برایتان پیش آمده که اصلا چرا باید جنسیت اسامی را یاد بگیریم؟ حقیقت این است که بدون دانستن جنسیت اسامی، نمی‌توانید به زبان فرانسه صحبت کنید. وقتی یک جمله به زبان فرانسه می‌سازید، باید اجزای آن کاملا با جنسیت کلمات منطبق باشد. اجزای جمله که با جنسیت اسامی ارتباط مستقیم دارند، عبارت‌اند از:

۱. آرتیکل یا حرف تعریف

چه زمانی از la استفاده می‌کنید و چه زمانی از le؟ در مقابل هر کلمه باید un بگذارید یا une؟

حروف تعریف فرانسوی یکی از اساسی‌ترین قوانین گرامری در زبان فرانسه و جزو اولین قواعدی است که یاد می‌گیرید. برای اینکه بتوانید آنها را درست به کار ببرید، باید جنسیت اسم مورد نظر را بدانید.

آرتیکل‌ها در زبان فرانسه عبارت‌اند:

حرف تعریف معین: la برای اسم مونث، le برای اسم مذکر و les برای اسم جمع

حرف تعریف نامعین: un برای اسم مذکر، une برای اسم مونث و des برای اسم جمع

حرف تعریف وابسته: du برای اسم مذکر، de la برای اسم مونث و des برای اسم جمع

۲. صفت

کدام یک صحیح است؟ beau voiture یا belle voiture؟

جنسیت اسم، مشخص می‌کند که باید ضمیر مذکر به کار ببرید یا ضمیر مونث.

برای بسیاری از صفت‌ها، صفت مونث فقط با افزودن e به صفت اصلی ساخته می‌شود. در بسیاری از موارد، افزودن این حرف باعث تغییر در تلفظ کلمه نمی‌شود.

بنابراین در زبان گفتاری، اگر جنسیت اسم را ندانید، فرقی در تلفظ صفت ندارد.

مثال:

gâteau sucré – tarte sucrée

اما در بعضی از صفت‌ها، صفت مذکر و مونث کاملا با هم تفاوت دارند. به همین دلیل در زبان گفتاری، چاره‌ای ندارید جز اینکه جنسیت اسم را دقیقا بدانید و صفت درست را به کار ببرید.

مثال:

vieux bâtiment – vieille maison

۳. تطابق فعل

در زبان فرنسه قانونی به نام تطابق فعل وجود دارد که بر اساس آن، فعل جمله از نظر جنسیت و تعداد باید با فاعل تطابق داشته باشد.

این قانون، سرراست و واضح است: اگر فاعل مونث بود، فعل با افزودن حرف e به انتهای اسم مفعول، با اسم مطابقت می‌کند.

مثال:

Sarah est allée au cinema.

Daniel, lui, n’est pas allé.

همچنین اگر یک مفعول بی‌واسطه در جمله باشد، باید فعل را با آن مطابقت بدهید:

J’ai acheté une robe. Je l’ai achetée pour ma mère.

توجه کنید که در جمله‌ی دوم یک e اضافه در انتهای اسم مفعولی وجود دارد. این حرف برای تطابق فعل با robe که یک اسم مونث است، به فعل اضافه شده است.

۴. ضمایر

برای اینکه ضمیرها را درست به کار ببرید، باید جنسیت اسم‌ها را بشناسید:

مثالی از کاربرد ضمایر ملکی و اسامی مذکر و مونث را می‌بینید:

Lucas a un vélo et une moto. Son vélo est vert et sa moto est bleue.

همانطور که در این مثال مشاهده می‌کنید، کلمه‌ی vélo یک کلمه‌ی مذکر است و ضمیر ملکی مناسب آن son است. در قسمت بعدی جمله کلمه‌ی moto به کار رفته که مونث است و با ضمیر ملکی sa استفاده شده است.

تشخیص جنسیت اسامی در زبان فرانسه

حال که اهمیت شناسایی جنسیت اسامی در زبان فرانسه را متوجه شدید، سراغ نکته‌ها می‌رویم.

برخی الگوهای موجود در کلمات، به شما کمک می‌کند که جنسیت اسم‌ها را حدس بزنید. البته حواستان به استثنائات باشد.

۱. اسم‌هایی که به شکل واضح، مذکر یا مونث هستند

اسم‌هایی که به زنان یا مردان نسبت داده می‌شوند، در غالب اوقات جنسیت متناسب با آن دارند مثلا:

un homme (یک مرد), un garçon (یک پسر), un fils (یک فرزند پسر), un père (یک پدر), un monsieur (یک آقا)

این کلمات به وضوح مذکر هستند.

در مقابل، اسامی زیر را در نظر بگیرید:

Une femme (یک زن), une fille (یک دختر), une mère (یک مادر), une madame (یک بانو)

این اسامی نیز به وضوح مونث هستند.

۲. اسم کشورها

بیشتر اسامی کشورها مونث هستند به خصوص آنهایی که به حرف e ختم می‌شوند.

مثال‌هایی از کشورهای مذکر:

 • Le Portugal
 • Le Canada
 • L’Afghanistan

کشورهایی که اسم آنها به e ختم می‌شود ولی مذکر هستند:

 • Le Mozambique
 • Le Mexique
 • Le Cambodge
 • Le Zimbabwe
 • Le Zaïre
 • Le Belize

بسیاری از کشورهای آفریقایی مذکر هستند. به این دلیل است که آنها معمولا نام یک رود را در خود دارند که در زبان فرانسه مذکر است.

یک استثناء دیگر:

بعضی از کشورها همیشه به شکل جمع استفاده می‌شوند، در عین حال، مذکر هستند:

 • Les États-Unis
 • Les Pays-Bas

۳. اسم‌هایی که هم مذکر دارند هم مونث

بعضی از اسامی هم شکل مونث دارند و هم مذکر. این اسمی شامل موارد زیر است:

جفت حیوانات:

اسم بسیاری از حیوانات برای مونث و مذکر متفاوت است.

مثال

un chat – une chatte

un chien – une chienne

un tigre – une tigresse

un cheval – une jument

استثناء:

اسامی برخی از حیوانات فقط یک شکل دارد و برای مونث و مذکر به کار می‌رود:

une souris یک موش

در واقع حتی اگر صحبت از یک موش نر باشد، باز هم از کلمه‌ی une souris استفاده می‌شود.

شغل‌ها:

بعضی از مشاغل برای مذکر و مونث اسم‌های جداگانه دارند. مثال:

un enseignant – une enseignante

un directeur – une directrice

un facteur – une factrice

استثناء:

بعضی از مشاغل فقط در حالت مذکر وجود دارند. اینها مشاغلی هستند که معمولا در قرن‌های گذشته فقط مردان برعهده داشتند. به همین دلیل است که بسیاری از افراد فکر می‌کنند که زبان فرانسه، یک زبان جنسیت‌زده است.

مثال:

un médecin (یک پزشک), un juge (یک قاضی).

با وجود این، اخیرا از کلمات جدید برای اشاره به زنانی که چنین شغل‌هایی دارند استفاده می‌شود مثلا: une doctoresse برای اشاره به پزشک زن.

۴. بررسی حرف انتهای اسم

برای اسم‌هایی که در دسته‌بندی‌های بالا قرار نمی‌گیرند چه باید کرد؟

راحت‌ترین راه این است که حرف انتهایی کلمه را بررسی کنید.

حتما قبلا مشاده کرده‌اید که بسیاری از کلمه‌هایی که به e ختم می‌شوند، مونث هستند. این قانون تقریبا درست است ولی استثناء هم دارد:

نمونه‌ای از استثنائات را مشاهده می‌کنید:

un verbe (یک فعل), le feminisme (فمینیسم), un crime (یک جرم)

به جای اینکه فقط به حرف انتهایی کلمه توجه کنید، این فهرست را در نظر داشته باشید که قابل اطمینان‌تر است.

اسم‌هایی که با حروف زیر به پایان می‌رسند، معمولا مونث هستند:

 • -tion, -sion and -son
 • -ure
 • -ude, -ade
 • -ée (  به جز”un musée”)
 • -té
 • -ière
 • -euse
 • -ance, -ence
 • -حرف بی‌صدا + -ie
 • اسم‌هایی با دو حرف بی‌صدا در انتها + -e: -tte, -lle, -sse,

اسم‌هایی که با حروف زیر تمام می‌شوند، معمولا مذکر هستند:

 • -age
 • -ment
 • -il, -ail, -eil, -euil
 • -eau, -eu, -eur
 • -er
 • -oir
 • -isme
 • -ing
 • -ard
 • -am, -um, -em
 • -it, -est
 • -an, -and, -ant, -ent, -in, -int, -om, -ond, -ont
 • -ème, -ège

شناسایی جنسیت کلمات، به شکل ناخودآگاه

حتما با خواندن این عنوان، تعجب کردید.

قبلا هم گفتیم که با توجه به نکات بالا می‌توانید جنسیت کلمات را حدس بزنید ولی این نکات، فقط برای شروع خوب است ولی کافی نیست. به همان میزانی که در زبان فرانسه پیشرفت می‌کنید، نیاز شما به استفاده از کلمات بیشتر و جدیدتر، افزایش پیدا می‌کند.

بعضی از کلمات ممکن است کاملا جدید باشند و در هیچ کدام از دسته‌بندی‌های بالا قرار نگیرند. به خصوص برای کلماتی که از زبان‌های دیگر، وام گرفته می‌شوند. روزبه روز هم بر تعداد این کلمات افزوده می‌شود.

بنابراین، باید فراتر از حدس زدن عمل کنید. باید برای خودتان نوعی غریزه بسازید که بتواند جنسیت کلمات را تشخیص دهد. اما چطور؟

۱. کلمه‌ها را با جنسیت‌شان یاد بگیرید

وقتی کلمه‌ای را یاد می‌گیرید، از همان ابتدا آن را با جنسیتش یاد بگیرید و بشناسید.

مثلا یکی از بهترین روش‌ها برای افزایش دامنه لغات، خواندن کتاب است. موقع خواندن کتاب، با کلمات جدید روبه‌رو می‌شوید.  هر کلمه را مستقیما با جنسیتش یاد بگیرید و به خاطر بسپارید. مثلا به جای اینکه بگویید voiture به معنای ماشین است، بگویید Une voiture به معنای یک ماشین است.

۲. کلمات را همراه با صفت یاد بگیرید

این روش، یکی از بهترین روش‌های برای یادگیری جنسیت کلمات است. وقتی یک کلمه‌ی جدید یاد می‌گیرید، علاوه بر اینکه آن را با جنسیتش به خاطر می‌سپارید، بهتر است که یکی دو صفت همراه با آن به کار ببرید و اسم را همراه با صفت یاد بگیرید.

از آنجایی که صفت از نظر جنسیت باید با اسم تطابق داشته باشد، در نتیجه، در یادگیری جنسیت اسم‌ها نیز موثر است.

مثلا به جای حفظ کردن une voiture یعنی ماشین، عبارت une belle voiture را به خاطر بسپارید. مثال:

un mariage heureux (یک ازدواج موفق), un parapluie noir (یک چتر سیاه)

۳. در ذهن‌تان، کلمات پیوسته بسازید

این روش برای بعضی از زبان‌آموزان بسیار مفید است. یاد گرفتن کلمات در قالب مجموعه‌های پیوسته، یکی از روش‌هایی است که می‌توانید برای یادگیری کلمات جدید به کار ببرید. در ذهن‌تان، کلمات را در دسته‌بندی‌های مختلف قرار دهید. این کلمات باید از جنبه‌های مختلف با هم پیوستگی داشته باشند.

مثلا وقتی که یک کلمه‌ی مونث را یاد می‌گیرید، آن را در ذهن خود همراه با یک گل در حال شکفتن مجسم کنید که این گل برای شما نماد مونث بودن است. کلمات مذکر را می‌توانید همراه با یک ماشین مسابقه تجسم کنید و این ماشین نمادی از جنس مذکر باشد.

آن‌چیزی که به عنوان سمبل انتخاب می‌کنید، کاملا به خودتان بستگی دارد. سعی کنید مفاهیم و تصاویری را به عنوان نماد مذکر و مونث بودن انتخاب کنید که کاملا واضح باشند.

هدف نهایی این تکنیک این است که بعد از یادآوری هر کلمه، بتوانید نماد آن را به خاطر بیاورید و به این ترتیب، مذکر یا مونث بودن آن اسم را تشخیص دهید.

۴. قانون تشابه

اگر از جنسیت یک کلمه اطمینان دارید می‌توانید اطمینان داشته باشید که جنسیت کلمات مشابه آن را نیز می‌دانید.

مثلا:

کلمه‌ی Fille به معنای دختر، یک اسم مونث است. اسم‌هایی شبیه به این اسم مثلا ville هم اسم مونث هستند.

با این روش، لازم نیست همه‌ی اسامی فرانسوی و جنسیت آنها را حفظ کنید. حتی لازم نیست فهرست بالا را به خاطر بسپارید. فقط از قانون تشابه استفاده کنید و از نتیجه لذت ببرید.

اما مراقب باشید که در این مورد هم، استثنائاتی وجود دارد:

کلمه‌ی une casquette یک اسم مونث است ولی کلمه‌ی مشابه آن یعنی un squelette، اسم مذکر است.

۵. از کلمات، به طور مرتب استفاده کنید

بهترین راه برای یادگیری زبان فرانسه، این است که مرتبا از آن استفاده کنید. در مورد یادگیری جنسیت کلمات هم همین قانون وجود دارد. هر چقدر بیشتر از آنها استفاده کنید و در محتواهای مختلف به کار ببرید، بهتر یاد می‌گیرید. با این تکنیک، هرگز آنها را فراموش نمی‌کنید.

جمع بندی

وقت خود را برای حفظ کردن جنسیت همه‌ی اسم‌ها هدر ندهید.

چرا که با این کار به هدف‌تان نزدیک نمی‌شوید و دوم اینکه اصلا این کار امکان‌پذیر نیست.

به جای این کار، خوتان را با الگوی اسم‌ها آشنا کنید. وقتی کلمات شبیه به هم هستند، جنسیت یکسان دارند.

وقتی به مرور زمان در یادگیری پیشرفت می‌کنید، این قواعد را به طور ناخودآگاه به کار می‌برید. فقط کافی است که استثنائات را به خاطر داشته باشد.

اگر پنج مرحله‌ی بالا را دنبال کنید، به راحتی می‌توانید تشخیص دهید که یک اسم، مذکر است یا مونث. وقتی به این مرحله برسید، جنسیت اسامی فرانسوی دیگر یک معما نخواهد بود.

برای اینکه این قوانین ملکه‌ی ذهن‌تان شود، هیچ راهی جز تمرین و تکرار ندارید.