تلفظ انگلیسیاولین قدم برای یادگیری تلفظ انگلیسی توجه به هر صدا به صورت تکی است. به این صداها «واج» یا «phoneme» می‌گویند. هر کلمه از چند واج شکیل شده است. بهترین روش برای جدا کردن واج‌های یک کلمه، استفاده از تمرین minimal use است. در مرحله بعدی باید به stress تلفظ‌ها توجه کنید. «استرس» در انگلیسی تقریباً چیزی شبیه «تشدید» در فارسی است؛ به‌عبارت‌دیگر باید توجه کنید که هنگام تلفظ کلمه بر روی کدام حرف بیشتر فشار وارد می‌شود. تمام حروف استرس دارند. در ادامه به شما کمک می‌کنیم تا «موسیقی» انگلیسی حرف زدن را یاد بگیرید.

برای اینکه دیگران متوجه شوند شما چه می‌گویید باید تلفظ صحیحی داشته باشید که علاوه بر تلفظ کلمات شامل لهجه و لحن مناسب کلام هم می‌شود؛ یعنی علاوه بر رعایت استرس هر کلمه، باید استرس هر جمله را نیز رعایت کنید و بدانید تأکید را روی چه کلمه‌ای بگذارید. برای مثال در زبان فارسی، تأکید جملات پرسشی بر روی کلمه سؤالی است.

در انگلیسی دو نوع کلمه داریم:

  • Content words شامل اسامی، فعل‌های اصلی، صفات و قیدها
  • Function words شامل ضمایر، حروف تعریف (مثل the)، افعال کمکی، حروف اضافه و حروف ربط

دسته دوم درواقع کلمات کم‌اهمیت‌تر هستند و به آن‌ها «ربط دهنده‌ها» نیز می‌گویند؛ یعنی اجزایی هستند که کلمات اصلی جمله را به هم مرتبط می‌کنند. از همین رو، استرس کمتری نسبت به دسته اول می‌گیرند و هنگام صحبت کردن بیشتر استرس بر روی کلمات اصلی یا همان content words است.

وقتی هنگام خواندن متن فقط بر روی تلفظ صحیح استرس کلمات توجه داشته باشید ناخودآگاه تلفظتان بهبود پیدا می‌کند. برای اینکه تلفظتان از این هم بهتر شود، حین صحبت کردن نیز به تلفظ خود توجه کنید.

جملات زیر را بخوانید و بعد از ضبط کردن صدای تان، سپس به استرس هر جمله توجه کنید:

  • Alice was writing a letter when her friend came through the door and told her she was going to leave on holiday.
  • I had studying for about an hour when the telephone rang.
  • Fast automobiles make dangerous friends.
  • If you can wait for a moment, the doctor will be with you shortly.
  • I’d like a steak, please.

توجه داشته باشید که در سطح pre-intermediate و upper intermediate زبان آموزان باید به تون جملات دقت کنند و هنگام بیان یک جمله، آگاهانه صدایشان را بالا و پایین ببرند. به این منظور باید بتوانند کلمات اصلی و کلمات ربطی جمله را پیدا کنند و جمله را به‌درستی تجزیه‌وتحلیل نمایند.

با مقایسه تلفظ صحیح سی دی آموزشی و تلفظ اشتباه دانش آموزان، آن‌ها را نسبت به نحوه صحیح تلفظ کلمات انگلیسی در جمله آگاه کنید. گوش دادن و تکرار آنچه می‌شنوند می‌تواند حساسیت گوش را نسبت به ریتم زبان انگلیسی بالا ببرد و در نتیجه به بهتر شدن تلفظ کمک کند.