یکی از رایج‌ترین اشتباهات زبان‌آموزان، اشتباه در تلفظ و استرس است. این اشتباه بیشتر در زبان‌آموزانی رایج است که زبان مادری آن‌ها مانند زبان انگلیسی چیزی به نام استرس ندارد. برای این که بتوانید به زبان‌آموزان به درستی آموزش زبان انگلیسی دهید، نیازی نیست که تفاوت زبان آن‌ها با زبان انگلیسی را مطالعه کنید. کافی است قواعد و قوانین زبان انگلیسی را با تمرین زیاد و به درستی به آن‌ها آموزش دهید. بر نحوه صحیح تلفظ و تاکیدها بیشتر تأکید کنید و در همین راستا به آن‌ها تمرینات مختلفی بدهید.

 ۱- استرس کلمات

یکی از اشتباهات رایج در میان زبان‌آموزان، قرار دادن تاکید بر روی هجایی، غلط است. سعی کنید به دانش‌آموزان خود در این زمینه تمرینات ویژه‌ای بدهید. یکی از بهترین روش‌ها این است که جدولی با سه ستون برای آن‌ها آماده کنید. در بالای جدول برای هر ستون، عدد ۱، ۲ و ۳ را بنویسید. در این جدول کلمات را با توجه به اینکه استرس در کدام بخش از کلمه قرار می‌گیرد، دسته‌بندی کنید. کلماتی که استرس روی بخش اول آن‌ها قرار می‌گیرد، در ستون یک بنویسید.

کلماتی که استرس روی بخش دوم آن‌ها قرار می‌گیرد، در ستون ۲ بنویسید و به همین صورت این کار را برای واژگانی که استرس روی بخش سوم آن‌ها قرار می‌گیرد انجام دهید. روش دیگر این است که در بالای هر سه ستون اعداد یک تا سه را بنویسید. در ستون اول زیر عدد ۱، در ستون دوم زیر عدد ۲ و در ستون سوم زیر عدد سه خط بکشید. این خطوط به معنای آن است که کلمات سه‌بخشی، در کدام بخششان استرس می‌گیرند. به زبان‌آموزان خود کلماتی سه‌بخشی بدهید و از آن‌ها بخواهید تا کلمات را با توجه به اینکه استرس روی کدام بخش از آن‌ها قرار می‌گیرد، دسته‌بندی کنند.

۲- آموزش استرس واژگان با استفاده از لوازم بازی

این روش راه حلی ایده‌آل برای آموزش زبان و تاکید واژگان به کودکان است. شما می‌توانید با استفاده از لوازم بازی مانند لگو که در رنگ‌های مختلف وجود دارد، به زبان‌آموزان کودک، نحوه تلفظ صحیح را آموزش دهید. برای مثال، به آن‌ها ۳ گفت بدهید، ۲ لگو به رنگ آبی و یک لگو به رنگ قرمز که هر کدام از این سه لگو نشان‌دهنده یک هجا هستند. از آن‌ها بخواهید تا آن بخش از واژه را که استرس می‌گیرد با رنگ قرمز مشخص کنند. با این روش که به صورت بازی کردن است، راحت‌تر می‌توانید به دانش‌آموزان خردسال  زبان انگلیسی بیاموزید. برای مثال:

۱ – ۲ – ۳۱ – ۲ – ۳۱ – ۲ – ۳
telephonereligion
magazine

۳- استرس در جملات

برای آموزش دادن نحوه تلفظ صحیح استرس در جملات می‌توانید از تمرین‌های جالبی استفاده کنید.  یکی از این تمرین‌ها به روش زیر انجام می‌شود:

ابتدا کاغذی را بردارید. در سمت چپ این کاغذ جملاتی متفاوت با تعداد کلماتی متفاوت بنویسید. سپس برای ۱ عدد انتخاب کنید و این اعداد را در سمت راست همان کاغذ بنویسید. شما می‌توانید استرس را روی هرکدام از واژگانی که می‌خواهید بر آن تأکید کنید قرار دهید. جملات را با صدای بلند برای دانش‌آموزان بخوانید و از آن‌ها بخواهید تا دور عددی که مربوط به کلمه استرس دار می‌شود، خط بکشند. برای مثال:

I bought my sister a present. => 1 – ۲ – ۳ – ۴ – ۵ – ۶

Mike didn’t break the window. => 1 – ۲ – ۳ – ۴ – ۵

روش دیگر این است که مانند روش قبلی جملاتی با  تعداد کلمات متفاوت بنویسید و در طرف دیگر کاغذ، اعدادی را که نشان‌دهنده آن جملات هستند به صورت نامرتب بنویسید. استرس هر جمله را با توجه به خط کشیدن دور اعداد مشخص کنید. در نهایت جملات را با صدای بلند و با تأکید بر واژه‌ای که بر روی آن استرس قرار دارد بخوانید تا دانش‌آموزان جملات مختلف را با توجه به استرس کلمات به اعداد وصل کنند.

۴- آمیزش استرس جملات با استفاده از لوازم بازی

این روش همانند روش آموزش طرز تلفظ صحیح استرس کلمات با استفاده از لگو است با این تفاوت که این بار می‌توانید از لگوها به جای کلمات استفاده کنید. از زبان‌آموزان بخواهید تا واژه‌ای را که استرس دارد با لگویی با رنگ متفاوت مشخص کنند. می‌توانید از جملاتی مشابه برای آموزش دادن نحوه صحیح تلفظ استرس کلمات استفاده کنید و به زبان‌آموزان نشان دهید که چگونه تفاوت استرس کلمات می‌تواند معنای آن‌ها را متفاوت کند. برای مثال معنای دو جمله زیر به خاطر استرس روی کلمات مختلف، متفاوت است:

I didn’t buy a car.

I didn’t buy a car.

۵- استرس جملات با توجه به تأکید بر زمینه

به دانش‌آموزان خود تعدادی جمله بدهید تا آن‌ها را بخوانند. این بار شما جملات را برای آن‌ها نخوانید. آن‌ها باید با توجه به داستان بتوانند متوجه شود که تاکید روی کدام کلمه قرار دارد. انتخاب زبان‌آموزان می‌تواند متفاوت باشد و همین امر موجب می‌شود داستانی که از آن جملات درک می‌شود متفاوت از هم باشد. برای مثال:

I was so angry at John. He forgot to call me on my birthday. He said he had remembered, but that it was too late to call.

۶-  افزایش یا کاهش؟

چند سؤال در اختیار دانش‌آموزان خود قرار دهید و از آن‌ها بخواهید تا سؤالات را ارزیابی کنند و مشخص کنند که کدام یک از آن‌ها با افزایش صدا و تأکید همراه است و کدام با کاهش صدا و تأکید همراه است.

افزایش و کاهش تأکید در سؤالات، الگوی خاصی دارد. سؤالاتی که جواب آن‌ها بله یا خیر است، با افزایش و تأکید تلفظ همراه هستند و سؤالاتی که شامل wh می‌شوند با کاهش تأکید و آهنگ صدا همراه هستند.

۷- ارتباط نحوه بیان واژگان و آهنگ صدا با احساسات

برای اینکه زبان‌آموزان بتوانند جملات را به درستی بیان کنند، باید ابتدا آن‌ها را به خوبی درک کنند. برای این تمرین راه‌حل ساده‌ای وجود دارد. شما می‌توانید جمله‌ای ساده برای دانش‌آموزان خود بنویسید. از زبان‌آموزان بخواهید تا این جمله را با حالات مختلف مانند خوشحال، نگران، ناراحت و…  بیان کنند. این تمرین علاوه بر این که تلفظ و بیان زبان‌آموز قوی می‌کند، موجب می‌شود تا آن‌ها بتوانند به طور موثر ارتباط برقرار کند و شرایط را در مکالمه بهتر درک کنند.