حتما با دانشجویان بسیاری برخورد داشته‌اید که درک صحیحی از دستور زبان نوشتار و لغات زبان انگلیسی داشته‌اند، در حالی که بیشتر آن دانشجویان با مشکلات فراوانی در مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی روبه‌رو بوده و گفته‌های آن‌ها توسط افراد انگلیسی زبان به سختی قابل درک است.

 

تاکید کلمات در زبان انگلیسی دقیقا چیست؟

هر کلمه‌ای در زبان انگلیسی به تعدادی هجا تقسیم می‌شود. کلمات کوتاه همانند dog ,car ,box و بسیاری موارد دیگر واژه‌های تک هجایی هستند.

تک هجایی بودن بدین معنی است که هر یک از این واژه‌ها تنها یک صدا دارند. کلماتی مانند pret-ty) quiet (qui-et), export (ex-port), pretty) به دو هجا تقسیم می‌شوند.

کلماتی با سه، چهار، پنج و حتی هجاهای بیشتر نیز وجود دارند. در واژه‌ (im-pir-tant) important هر هجایی باید در جای خود تلفظ شود. اما برخی از هجاها با توجه به نوع واژه، دارای استرس بیشتری نسبت به بقیه آن‌ها هستند. برای مثال، در واژه‌ی queit  اولین هجا دارای تاسترس است. بدین معنی که اولین هجا کمی پر قدرت‌تر از دیگر هجاها تلفظ می‌شود.

زبان انگلیسی زبان یکنواختی (از نظر تلفظ) نیست. بلکه زبانی با استرس و آهنگ (تغییر) است. درک و فهم این نکته نه تنها برای افراد آسیایی، که قصد یادگیری زبان انگلیسی را دارند بسیار دشوار است.

بلکه برای تمامی افرادی که زبان انگلیسی زبان دوم آن‌ها است نیز دشوار تلقی می‌شود. حتی اگر فردی نیز به اهمیت تاکید (استرس) در زبان انگلیسی پی برده باشد، استفاده از آن در مکان مناسبش کار چندان آسانی نخواهد بود.

قوانین عمومی برای اجرای تاکید در کلمات زبان انگلیسی

زمانی که صحبت از قوانین و مقررات است، زبان انگلیسی مملوء از موارد استثناء است. شما باید در ذهن داشته باشید که هیچ قانون تعریف شده‌ای برای زبان انگلیسی وجود ندارد، به جز قوانین و الگوهای عمومی که می‌توان از آن‌ها پیروی کرد. اولین موردی که می‌توان به آن اشاره کرد این نکته است که تنها یک هجا در زبان انگلیسی می‌تواند با تاکید همراه باشد. بدون توجه به این که آن واژه دو، سه، چهار و یا تعداد سیلاب‌های بیشتری دارد.

در بیشتر واژه‌ها از نوع اسم و صفت که دارای دو هجا هستند، تاکید (استرس) در اولین هجای آن‌ها ظاهر می‌شود. به واژه PRESent، TABle، DOCtor توجه کنید. تاکید در اولین هجای این واژه‌ها است. حال به صفات Glant، Ugly، WASTEful توجه کنید. دوباره متوجه می‌شوید که استرس در هجای اول آن‌ها قرار دارد. در بیشتر افعال دو هجایی، تاکید در هجای دوم قرار دارد. به افعالexPORT، reGRET proNOUNCE توجه کنید. تاکید در دومین هجای آن‌ها است.

در کلماتی که دارای سه یا چند هجا هستند، درک محل تاکید کمی دشوار و شاید گول زننده باشد. اما در این مورد الگوهای عمومی وجود دارد که می‌توان از آن‌ها پیروی کرد. تاکید از هجای دوم تا هجای آخر در هر واژه‌ای که با این موارد ic، sion، tion به اتمام می‌رسد قرار دارد.

قانون: کلماتی که با ic  به اتمام می‌رسند. برای مثال GRAPHic ،geoGRAPHic ، geoLOGic

کلماتی که با sion ، tion با اتمام می‌رسند. برای مثال teleVIsion ،reveLAtion

برای هر واژه‌ای که با پسوندهای cy ، gy ،phy ، ty، al به اتمام می‌رسند، تاکید در هجای سوم از انتها خواهد بود. به واژه historical توجه کنید. تاکید در هجای سوم از انتها قرار دارد. بنابراین ما حروف OR را در واژه histORical با تاکید ادا می‌کنیم.

کلماتی که با –cy –ty –phy –gy به اتمام می‌رسند. مانند: deMOcracy, dependaBILity phoTOgraphy, geOLogy

کلماتی که با –al به تمام می‌رسند، مانند: CRItical, geoLOGy

آیا دانشجویان زبان انگلیسی، زبانی به عنوان زبان دوم، باید به تاکید در این زبان اهمیت دهند؟ آیا باید معلمان زمان بیشتری را برای تدریس آن صرف کنند؟

پاسخ این پرسش قطعا بله است. تاکید در زبان انگلیسی نکته و یا بخشی اضافی نیست که اگر دانشجویان زمان اضافی داشته باشند به مطالعه آن بپردازند. این بخش بسیار مهم است و باید مورد بررسی قرار گیرد. زیرا تاکید بخش مهمی از آموزش زبان انگلیسی است. در برخی از زبان‌ها تاکید نقش بسیار کم و محدودی را در تلفظ ایفا می‌کند، در حالی که زبان انگلیسی دارای تاکیدات بسیار زیادی است.

متاسفانه بسیاری از معلمان زبان انگلیسی، اهمیت تاکید را در این زبان نادیده گرفته و تمرین و تکراری را برای آن انجام نمی‌دهند. اگر من از هر یک از دانش آموزانی که تا به حال داشته‌ام، کسانی که به تلفظ اهمیت نمی‌دادند و البته در زمینه دستور زبان و نوشتار کلمات بسیار تبحر داشتند، دو دلار دریافت می‌کردم در حال حاضر مبلغ قابل توجهی را به دست آورده بودم. اگر شما مدرس زبان انگلیسی هستید، باید هر هفته زمانی را برای تمرین تاکید در زبان انگلیسی با دانش آموزان خود صرف کنید.

این مقاله موارد قانونی در مورد تاکید در زبان انگلیسی را مورد بحث قرار داده است. البته قوانین و الگوهایی وجود دارند که باید به خاطر سپرده شوند. ویدئو‌ها و متون دیگر در مورد تاکید را در وب سایت دنبال کنید.