اصطلاحات

اصطلاحات انگلیسی

تا بحال شده که بعد از ترم‌ها کلاس زبان انگلیسی گذراندن، وقتی پای فیلمی به زبان اصلی می‌نشینید، این احساس به شما دست دهد که انگار اصلا متوجه نمی‌شوید که بازیگران فیلم چه می‌گویند؟ انگار زبانی که آنها صحبت می‌کنند بسیار متفاوت از چیزی‌ست که شما سر کلاس و از طریق کتاب‌های آموزش زبان یاد گرفته‌اید. در اصل، حسی که به شما دست می‌دهد نه به دلیل سواد ناکافی زبان انگلیسی شما‌‌، بلکه به دلیل استفاده‌ی بسیار زیاد از اصطلاحات انگلیسی است که شما بندرت با آنها در کتاب‌های درسی مواجه می‌شوید.
زبان انگلیسی زبانی انعطاف پذیر است ، گویشوران آن دائماً در حال ابداع کلمات جدید و یا ایجاد کاربردهای جدید از کلمات قدیمی هستند و به همین دلیل این زبان بطور دائم در حال تغییر و شکلی جدید به خود گرفتن است. اصطلاحات همواره بخشی مهم و ویژه از هر زبان محسوب می‌شوند و بر خلاف تصور عده‌ای، از دیگر بخش های زبان جدانشدنی هستند. انگلیسی هزاران اصطلاح دارد. نمی‌توانیم اصطلاحات انگلیسی را بخشی جداگانه از زبان بدانیم و سپس تصمیم بگیریم که آیا می‌خواهیم از آنها استفاده کنیم یا نه. اصطلاحات بخشی عمده از لغات انگلیسی را تشکیل می‌دهند و برای رسیدن به درک کاملی از یک زبان و فرهنگ آن، باید با اصطلاحات آن زبان نیز آشنا باشیم.
یادگیری اصطلاحات انگلیسی برای زبان آموزان با مشکلاتی همراه است. دلیل اصلی این مشکلات، ناآشنا بودن زبان آموز با فرهنگ و تاریخچه‌ی اصطلاحات و بطور کل زبان انگلیسی است که باعث می‌شود فرد نتواند درک درستی از معانی اصطلاحات داشته باشد. یکی دیگر از دلایل سختی یادگیری آنها این است که معنی یک اصطلاح در اصل هیچ شباهتی به معنای تک تک کلمات سازنده‌ی آن اصطلاح ندارد و می‌تواند معنی‌ای کاملا دور از ذهن داشته باشد و این سبب می‌شود که حدس زدن معنی یک اصطلاح، حتی وقتی که معنی تک تک کلمات تشکیل دهنده‌ی آنرا می‌دانیم، باز هم مشکل باشد.
اما با در نظر گرفتن فراوانی اصطلاحات و نقش مهمی که در تنوع و غنی بودن زبان انگلیسی ایفا می‌کنند، یادگیری آنها قدم به قدم زبان آموز را به هر چه سلیس‌تر صحبت کردن و بهتر فهمیدن صحبت‌های گویشوران انگلیسی بومی نزدیک‌تر می‌کند.