ESL و EFL چیست؟

در این مقاله اطلاعات زیادی در مورد EFL و ESL برای مدرسان و زبان آموزان خواهیم گفت.
زبان آموزان و استادانشان به اصطلاحات زیادی در این مورد برمیخورند که البته مختصر و مفهوم هستند ولی بعضاً هم اشتباه برداشت میشوند و باعث سردرگمی خواهند شد.
تفاوت بین EFL و ESL چیست؟ TEFL با TESL چه فرقی دارد؟

زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی (EFL)

آموزش زبان انگلیسی به افرادی که انگلیسی زبان اولشان نیست و در یک کشور انگلیسی زبان زندگی نمیکنند.
مثلاً روبرتو در اسپانیا زندگی میکند که یک کشور انگلیسی زبان نیست و فرصت احاطه شدن با زبان انگلیسی برایش بسیار کم است.
روبرتو میخواهد مهارتهای زبان انگلیسی اش را بهتر کند پس به کلاس آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبانی خارجی میرود.
خارجی (foreign) یعنی متعلق به کشوری به غیر از کشور خودتان پس English as a foreign language یعنی زبان انگلیسی، زبان رسمی آن کشور نیست.
کلاسی که روبرتو در آن شرکت دارد متشکل از شاگردان اسپانیایی زبان است پس آنها زبان آموزان EFL هستند و مدرس آن کلاس هم معلم EFL است.

زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم (ESL)

تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبانی خارجی به کسانی که در یک کشور انگلیسی زبان زندگی میکنند. از این اصطلاح بیشتر در آمریکا و کانادا استفاده میشود.
مثلاً روبرتو اسپانیا را ترک کرده و برای ادامه تحصیل به آمریکا میرود. اکنون او در کشوری انگلیسی زبان زندگی میکند و با زبان انگلیسی احاطه شده است.
روبرتو میخواهد زبان انگلیسی اش را تقویت کند پس به کلاسی میرود که انگلیسی را به عنوان زبان دوم (ESL) تدریس میکند. شاگردان این کلاس ممکن است از کشورهای مختلف و با زبانهای مختلف باشند.
اینها زبان آموزان ESL هستند و معلم هم معلم ESL است.

تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبانی خارجی (TEFL)

تدریس زبان انگلیسی به زبان آموزانی که زبان اولشان انگلیسی نیست و در کشوری غیر انگلیسی زبان زندگی میکنند.
مثلاً کتلین میخواهد یک مدرس EFL شود یعنی میخواهد انگلیسی را به عنوان زبانی خارجی تدریس کند. پس دوره های TEFL را میگذراند تا یاد بگیرد چطور زبان انگلیسی را در کشورهای غیر انگلیسی زبان تدریس کند.
بعد از اتمام دوره، او در ژاپن زبان انگلیسی را به عنوان زبانی خارجی به شاگردان ژاپنی یاد خواهد داد.

تدریس زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم (TESL)

یاد دادن زبان انگلیسی به کسانی که زبان اولشان انگلیسی نیست و در کشوری انگلیسی زبان زندگی میکنند.
مثلاً کتلین میخواهد یک مدرس ESL بشود یعنی میخواهد زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم یاد بدهد.
پس دوره های TESL را میگذراند تا تدریس انگلیسی به شاگردان خارجی را یاد بگیرد.
پس از اتمام دوره های آموزشی، کتلین زبان انگلیسی را در لس آنجلس به مهاجرانی از سراسر دنیا آموزش خواهد داد.
منبع: http://www.really-learn-english.com/esl-terms.html
مترجم: بابک طهماسبی