تاکید زبانی بر بخشی از کلمه را استرس کلمه می‌گویند یعنی هنگام ادای کلمه، بخش استرس‌دار باید با تن صدای تاکیدی تلفظ شود. هر کلمه انگلیسی که بیش از یک سیلاب داشته باشد استرس کلمه را دارد. یادگیری استرس کلمات انگلیسی به لحاظ تلفظ و درک مطلب اهمیت دارد.

استرس کلمه به چه معنا است؟

تاکید زبانی بر بخشی از کلمه را استرس کلمه می‌گویند یعنی هنگام ادای کلمه، بخش استرس‌دار باید با تن صدای تاکیدی تلفظ شود. هر کلمه انگلیسی که بیش از یک سیلاب داشته باشد استرس کلمه را دارد.

تقریبا الگوی ثابتی در قرار گرفتن استرس روی سیلاب‌های کلمات وجود ندارد اما خبر خوب این است که قوانینی برای آشنایی با نحوه قرار گرفتن استرس کلمات در دسترس ما است. اول، استرس کلمه همیشه بر یک حرف صدا دار در کلمه قرار می‌گیرد و هرگز یک حرف بی‌صدا استرس نمی‌پذیرد. دوم، هر کلمه تنها یک استرس دارد و نه بیشتر.

چرا باید در مورد استرس کلمات بدانیم؟

استرس کلمات یکی از بخش‌های ضروری در تلفظ زبان انگلیسی است. آشنایی با استرس به زبان آموزان کمک می‌کند تا تشخیص دهند که کدام نسخه از کلمه تلفظ می‌شود. برای مثال کلمه anthroPOlogy یک اسم به معنی مطالعات انسان شناسی است و کلمه anthropoLOgical یک صفت به معنی مربوط به انسان شناسی است. همانطور که مشاهده می‌کنید حروفی که استرس روی آن‌ها است را با حروف بزرگ نوشته‌ایم، اگرچه ریشه هر دو کلمه یکسان است اما استرس کلمه در این دو یکسان نیست.

چگونه بیاموزیم که کدام کلمات استرس دارند؟

چند قانون کلی در رابطه با استرس کلمات وجود دارد که یادگیری آن‌ها می‌تواند مفید باشد. برای مثال در مورد اکثر اسم‌ها و صفت‌های دو سیلابی استرس روی سیلاب اول قرار دارد. و استرس فعل‌های دو سیلابی معمولا در سیلاب دوم قرار می‌گیرد. فراموش نکنید که ممکن است استثناهایی هم برای این قوانین وجود داشته باشد.

قوانین دیگر استرس کلمات

  • کلماتی که به –ic ، -sion و –tion ختم می‌شوند استرس آن‌ها روی سیلاب آخر و در برخی موارد روی سیلاب یکی مانده به آخر قرار دارد.
  • کلماتی که به –cy ، -ty ، -phy و –al ختم می‌شوند استرس آن‌ها روی سیلاب سوم از آخر و در برخی موارد روی سیلاب دو تا مانده به آخر قرار دارد.
  • در مورد افعال و صفات مرکب استرس همیشه روی بخش دوم کلمات قرار دارد.

بهترین راه یادگیری استرس کلمات به دقت گوش دادن و یادداشت الگوی‌ استرس کلمات است. برای کمک به یادگیری بهتر، می‌توانید از دیکشنری نیز استفاده کنید. همه دیکشنری‌ها علایم تلفظ کلمات را در خود دارند. بسیاری از دیکشنری‌های دیجیتال و قابل نصب روی کامپیوتر و موبایل قابلیت تلفظ صوتی کلمات به دو لهجه بریتیش و آمریکن را دارند.