لحن در تلفظ به زبان انگلیسی چه کاربردی دارد؟

لحنلحن و استرس (تکیه) به طور نزدیکی با هم ارتباط دارند. در حقیقت جداکردن آن‌ها غیرممکن است. آن‌ها به هم مرتبط هستند. لحن در مورد نحوه گفتن چیزها است نه آنچه می‌گوییم، نحوه افزایش صدا و کاهش صدا هنگام صحبت‌کردن و به عبارت دیگر موسیقی زبان را بیان می‌کند. (بیشتر…)

بیشتر

چگونه لحن و استرس بیان و تلفظ شما را بهبود می‌بخشد

استرسلحن گفتاری صحیح و استرس، کلید زبان انگلیسی با تلفظ خوب است. لحن و تکیه به آهنگ زبان انگلیسی اشاره دارد. کلماتی که استرس دارند کلید درک و استفاده از لحن صحیح معانی را نشان می‌دهد. (بیشتر…)

بیشتر

لحن افزایشی و کاهشی در ادای سخن و تلفظ کلمات

لحناز نشانه‌های سجاوندی برای کمک به مهارت‌های لحن و تلفظ‌تان با اضافه‌کردن یک مکث بعد از هر نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول یا دونقطه استفاده کنید. با استفاده از نقطه‌گذاری، زمانی که هنگام خواندن مکث می‌کنید، شروع به صحبت کردن با یک روش طبیعی‌تر می‌کنید. (بیشتر…)

بیشتر

چطور لحن انگلیسی بیاموزیم و چه زمانی آن را تغییر دهیم؟

لحن انگلیسیدر نظر بگیرید دو نفر همراه شما قدم می‌زدند و به زبان انگلیسی صحبت می‌کنند. شما یک کلمه را درک نکردید، اما هنوز به نوعی می‌دانید که با چه زبانی صحبت می‌کنند. چطور ممکن است؟ شاید لحن انگلیسی یا لهجه آنها متفاوت است. (بیشتر…)

بیشتر